Güç Santrali Nedir? Güç Santrallerinin Avantaj ve Dezavantajları Nelerdir?

Güç Santrali Nedir?

Güç santralleri, bulundukları bölgelere enerji üretmek ve bu enerjiyi istenilen yerlere dağıtmak için kurulan ve işletilen santrallerdir yani dev enerji merkezleridir.

Başlıca Güç santralleri; Nükleer güç santrali, Doğal Gaz santrali, Jeotermal güç santrali, Rüzgar enerjisi santrali ve Hidroelektrik santralleridir.


Güç Santrallerinin Avantaj ve Dezavantajları Nelerdir?

Güç santralleri, her ne kadar insanların enerji ihtiyacını karşılasa da güç santrallerinin bazı avantaj ve dezavantajları vardır.

Güç santrallerinin avantajları şu şekildedir:

  • Yüksek seviyede enerji üretimi saylayarak insanların enerji ihtiyaçlarını karşılarlar.
  • Elektrik üretiminde dışa bağımlılığın azalmasını sağlarlar ve ülke ekonomisine katkıda buluurlar. 
  • Kuruldukları bölgelerde ve ülkelerde ekonomik olarak kalkınmayı sağlarlar. 
  • İstihdam yani iş oranlarının artmasını ve gerekli olan enerji ihtiyacının karşılanmasını sağlarlar.

Güç santrallerinin dezavantajları şu şekildedir:

  • Güç santralleri bulundukları Çevrelerde kirliliklerinin yaşanmasına neden olabilirler.
  • Doğal kaynakların yok olmasına neden olabilirler ve doğanın işleyişine zarar verebilirler.
  • Salgın ve bulaşıcı hastalıkların, nükleer patlamaların yaşanmasına neden olabilir ve insan hayatını tehlikeye atabilirler.
  • Ekonomik olarak bazı sorunların yaşanmasına neden olabilirler
close button