Gulam Nedir? Gulam Sistemi nedir? Gulam Sistemi Hakkında Bilgi, Gulam Sistemi Ne Demek?

Gulam Nedir?

Gulam (Gulam Sistemi), eski İslam devletlerinde kölelerden oluşan ve asıl görevi hükümdarı (yöneticiyi) korumak olan askeri birliklere verilen addır.

Osmanlı İmparatorluğu’nda kapıkulu askerleri olarak devam etmiştir. Gulam, kelime kökü itibariyle Arapça kökenli bir kelime olup, erkek çocuk anlamına gelmektedir.

Gulam birliklerinin değeri onların köklerinin belli olması, mahalli bağlılıklarının bulunmaması ve her an için sefere hazır olmalarından kaynaklanmaktadır.

Gulam Sistemi Nedir? Gulam Sistemi Ne Demek?

Gulam Sistemi, İslam devletlerinde kölelerden oluşan ve hükümdarı ya da padişahı korumakla görevli olan askeri birliklerden oluşan daha sonra Osmanlı İmparatorluğu’nda kapıkulu askerleri olarak devam etmiş olan sistemdir.

Nizam-ül Mülk’ün  yazmış olduğu Siyasetname adlı kitapta gulamların çeşitli eğitim aşamalarından söz edilmiştir. Gulam sistemi toplamda 7 aşamadan oluşurdu. Ancak Nizam-ül Mülk eğitim sisteminin içeriğine neredeyse hiç değinmemiştir. Her aşamanın kendine has eğitim çeşitleri vardı.

Gulam sisteminde özellikle bir yaş sınırı yoktur. Asıl önemli olan beceri ve sadakatti. Çünkü güven unsuru çok önemliydi. Gulamların başarısı aynı zamanda hükümdarın yani sahiplerinin başarısı ile orantılıdır.

Gulam Sisteminin Özellikleri Nelerdir?

Gulam sisteminin kendine has özellikleri vardır.  İşte bu özellikler:

Gulam Sisteminin Özellikleri:

  • Osmanlılar’daki Devşirme Sistemine benzer ancak biraz daha farklıdır.
  • Gulam Sisteminde köleler kullanılır, öncelikle alınan köleler azad edilir yani özgürleştirilir, daha sonra savaş eğitimleri almaya başlarlar.
  • Gulam Askerleri, Eğitimlerini bitirdikten sonra asker olarak tayin edilirler ve savaşta kullanılırlar.
  • Gulam Sisteminde kazanılan topraklardaki köleler Osmanlı donanmasına katılmış olurlar ve asker sayısı korunmuş olur.
gulam Sistemi nedir, gulam sisteminin özellikleri