Haber Yazısı ile Röportaj Arasındaki Benzerlikler ve Farklılıklar

Haber Yazısı Nedir?

Haber Yazısı, “haber” diye adlandırdığımız olayların televizyon, radyo, gazete, dergi gibi iletişim araçlarıyla halka anlatılması için hazırlanan metinlere haber yazısı denir.

Haber Yazısı ile Röportaj Arasındaki Benzerlikler:

Haber Yazısı ile Röportaj Arasındaki Benzerlikler:

  • Her iki türde bir Gazete yazılarıdır.
  • İkisinin temelinde de haber ve haber verme vardır.
  • Her iki tür de yazılı bir belge niteliği olma özelliğitaşır.

Haber Yazısı ile Röportaj Arasındaki Farklılıklar:

Haber Yazısı ile Röportaj Arasındaki Farklılıklar:

  • Haber yazıları; olayları olduğu gibi, objektif ve tarafsız olarak yansıtırken, rö­portajda ise yazarın çeşitli kişisel görüşleri ve yorumları vardır. Röportaj daha ayrıntılıdır.
  • Röportajda amaç, bir araştırma veya inceleme sonucunda elde edilen verilerin ve bilgilerin kamuoyuna aktarılmkasıdır.
  • Haber yazılarında 5N1K ilkesi vardık , ancak röportajda bu yoktur.
  • Haber yazılarında dil; göndergesel işlevde kullanılır
  • Röportajlarda ise göndergesel işlevin yanında heyecana bağlı işlev de yer alır.
haber-ile-roportaj-arasindaki-benzerlikler-farklar