Haçlı Seferlerinin nedenleri ve sonuçları nedir? Haçlı Seferleri Nedir?

HAÇLI SEFERLERİ (1096-1270)

Haçlı Seferleri ya da Haçlı Savaşları, 19. yüzyılın sonlarında başlayıp 21. yüzyılın sonlarına kadar devam eden, hristiyanların kutsal “Kudüs” şehrini almak, Türk-İslam ilerleyişini durdurmak ve doğunun zenginliklerini ele geçirmek amacıyla yaptıkları savaşlara ya da seferlere denir.


HAÇLI SEFERLERİNİN NEDENLERİ:

1. Ekonomik nedenler:

1- Doğu ülkelerinin zenginliği

2- Avrupa’nın fakirlik içinde oluşu

3- Avrupalıların doğudan gelen ticaret yollarına hakim olmak istemeleri.

4- Avrupa’da toprak sahibi olmayan soyluların toprak elde etmek istemeleri


2. Dini nedenler:

1- Hıristiyanların, kutsal yerleri, özellikle Kudüs’ü Müslümanlardan geri almak istemesi

2 – 10. yüzyılda Fransa’da ortaya çıkan Kluni Tarikatı’nın Hıristiyanları Müslümanlara karşı kışkırtması.

3- Papa ve din adamlarının nüfuzlarını arttırmak istemeleri

4- Hristiyanların Kudüs’ü ziyaret edince cennete gideceklerine inanmaları

5- Katolik kilisesinin Ortodoks kilisesini etkisi altına almak istemesi


3. Sosyal ve Siyasi nedenler:

1- Bizans’ın Türklere karşı Avrupa’dan yardım istemesi

2- Senyör ve şövalyelerin macera arayışları

3- Merkezi krallıkların yeniden güç kazanma istekleri


HAÇLI SEFERLERİNİN SONUÇLARI:

1.Dini Sonuçlar:

1- Hristiyanların din adamlarına ve kiliseye olan bağlılıkları azalmıştır.

2- Kudüs ve çevresi Türk-İslam hakimiyetinde kalmıştır.

3- Kilisenin bilim ve edebiyattaki sınırlama ve zorlamalan azalmış. Akılcı ve bilimsel düşünce yayılmaya başlamıştır.

4- Skolastik düşünce zayıfladı.


2.Siyasi ve Sosyal Sonuçlar :

1- Sınıflararası dengesizlik azalmış. Halk sınıflan ekonomik yönden biraz güçlenmiştir.

2- Doğu-batı ticareti gelişti. Marsilya, Cenova, Venedik gibi Akdeniz limanları önem kazandı. Avrupalılar, dokuma, cam ve deri işleme sanatını öğrendiler.

3- Burjuvalar güçlenmiştir.

4- Türklerin batıya ilerlemesini ve Avrupa’ya geçişini geçiktirdi.

4- Anadolu’nun Türk yurdu olması kesinleşti. Bizans Anadolu’daki haklanndan vazgeçmek zorunda kaldı.

5- Avrupa’da hayat standartları yükseldi. Ticaretle uğraşmaya başlayan şehir halkı, zenginleşerek burjuva sınıfını oluşturdular.

close button