Havanın temel bileşenleri nelerdir?

Dünyamızı oluşturan havanın içinde çeşitli bileşenler vardır. Bu bileşenler canlı yaşamının var olmasını sağlar. Peki nedir bu havanın temel bileşenleri?

Havanın temel bileşenleri:

  • Nitrojen (% 78), 
  • Oksijen (% 21), 
  • Argon (% 1), 
  • Karbon-di-oksit (% 0.03) 
  • Su buharı. 

Havanın başka gazları da vardır, ancak çok küçük bir orandadır.

Havanın Temel Bileşenleri

Yukarıda belirtilen hava bileşimlerinin, doğadaki ince dengeyi koruyan ideal hava bileşimi olduğunu anlamak da önemlidir. Bu hava bileşiminin değiştiği yerlerde, atmosferik doğa dengesi değişebilir. 

Örneğin, endüstriyel bir alanda, hava bileşimi büyük ölçüde farklı olabilir. Endüstriyel bacalardan yayılan ve havadaki karbondioksit miktarını artırabilen ve bu tür hava solumasına neden olan herkese zararlı kılan yüksek miktarda zararlı gaz olabilir.

Şimdi Havanın temel bileşenlerine ayrı ayrı bakalım. 

Oksijen:

Bileşimdeki en önemli gaz oksijendir. Oksijen, hem insanlar hem de atmosfer için önemli bir gazdır. Canlılar için nefes almayı destekler, ama aynı zamanda oksijen yanıcı bir gazdır, yani hızlı bir şekilde alev alabilir. Böylece, bir mum yaktığınızda kolayca yanar. Aynısını bir vakumda yapmaya çalışın, onu aydınlatamazsınız. Yani hava da yanıcı maddelerden oluşur. Bu nedenle havadaki oksijenin bileşimi yaklaşık % 21’dir. Bize sağlıklı ciğerler verecek kadar, ama rastgele bir yangını başlatmak için yeterli değil!


Azot (Nitrojen):

Oksijeni dengelemek için Azot vardır. Azot, Yanıcı olmayan bir gazdır ve en yüksek hava yüzdesini kaplar. Bu nedenle, bir mumu üflediğinizde kolayca söndürülür. Bu azot varlığından dolayı yapılır. Azot aynı zamanda dünyadaki en bol bulunan gazlardan biridir.

Argon Nedir?

Argon‘un havadaki varlığı ilk olarak 1785’te Henry Cavendish tarafından şüphelenildi, ancak Lord Rayleigh ve Sir William Ramsay‘ın bunu onayladığı 1894 yılına kadar doğrulanmadı. Bu gazın çevrede doğal olarak oluştuğu ve iyi havalandırılan bir alanda kolayca dağıldığı bilinmektedir. Kendi başına, argon bir asfiksittir ve solunması bir kişide baş dönmesine ve mide bulantısına neden olabilir.


Karbondioksit:

Solunum nedeniyle havada karbondioksit infüze edilir. Canlılar oksijeni, karbondioksiti solumaktadır. Atmosferde karbondioksitin infüze edilmesinin başka yolları vardır ve bileşimi bulunduğunuz yere bağlı olarak değişmeye devam eder. Genel olarak, dünyadaki toplam atmosferin yaklaşık % 0.38’ini karbondioksit işgal etmelidir.


Su Buharı:

Sonunda su buharımız var. Su kütlelerinde bulunan su ısı nedeniyle buharlaşır, yükselir ve atmosfere karışır. Havadaki su buharının varlığını nem seviyesini ölçerek değerlendirebilirsiniz. Denize yaklaştıkça nem seviyesinin arttığını fark edeceksiniz. Bunun nedeni su buharı miktarının sahil bölgelerine daha yakın olmasıdır.


Diğer parçacıklar:

Doğal gazların yanı sıra hava, duman ve toz gibi şeyleri de içerir. Şehre yaklaştıkça havadaki bu parçacıkların miktarı artar.

close button