Hücre Nedir? Hücre Zarı Nedir? Stoplazma (Sitoplazma) Nedir?

Hücre Nedir?

Hücre, canlının canlılık özellikleri taşıyan, yapı ve görev bakımından en küçük parçası anlamına gelir.

Hücre Zarı Nedir?

Hücre ZARI, Hücreyi çevreleyen ve madde giriş çıkışını kontrol eden aynı zamanda hücreyi dış etkiden koruyan yapıdır. Bunun yanında bitki, hayvan ve insan hücrelerinde hücrenin dış kısmında bulunan molekülleri özelliklerine göre hücre içine alan veya dışarı bırakan canlı, saydam, esnek ve seçici geçirgen yapıda bir katmandır.

Stoplazma Nedir?

Stoplazma, Hücrede yaşamsal olayların gerçekleştiği yerdir.Hücre zarı ile çekirdek arasında bulunur.

Sitoplâzma hücredeki beslenme, solunum, dolaşım, boşaltım, üreme, sindirim gibi bütün yaşamsal faaliyetlerin (canlılık olaylarının) gerçekleştiği yerdir. Sitoplâzmada yaşamsal faaliyetleri gerçekleştiren yapılara organel (organcık) denir. Sitoplâzmada bulunan organellerin görevleri farklıdır.

Stoplazmanın Görevi:

Sitoplâzma hücredeki beslenme, solunum, dolaşım, boşaltım, üreme, sindirim gibi bütün yaşamsal faaliyetlerin (canlılık olaylarının) gerçekleştiği yerdir.

Stoplazmanın Özellikleri:

  • Canlıdır.
  • Suda çözünmez.
  • Renksizdir.
  • Yarı saydamdır.
hücre nedir
close button