Hudeybiye Antlaşması Nedir? Hudeybiye Antlaşması’nın Önemi Nedir?

Hudeybiye Antlaşması (Barışı) Nedir?

Hz. Muhammed (S.A.V) devrinde Mekke’deki putperest müşrikler ile 628 yılında yapılan antlaşmadır. Antlaşma, Mekke yakınında bulunan Hudeybiye Köyü’nde yapıldığı için bu adı aldı.

Bu antlaşma ile Mekkeliler İslam Devleti’ni hukuken tanımıştır.

Medineli Müslümanlar Mekke’ye giderek hem akrabalarını görmek hem de kutsal hac vazifelerini yerine getirmek istediler. Ancak Mekkeliler bu nedenlere inanmadılar ve Hz. Muhammed’in Mekke’yi alacağından korktular ve Medineli Müslümanları şehre sokmadılar. Bunun üzerine Hudeybiye Barış Antlaşması imzalandı.


Hudeybiye Antlaşması’nın (Barışının) Önemi Nedir?

Hudeybiye Antlaşması’nın (Barışının) Önemi:

  • Mekkeliler, Medineli Müslümanları resmen tanıdılar.
  • Bu antlaşma Müslümanların lehine sonuçlanmıştır.
  • Bu antlaşma sonucunda Kureyşliler arasında İslamiyet yayılma alanı buldu.
  • Mekke şehrinde Müslümanların sayısı artmaya başladı.
  • 630 yılında Mekke’yi Müslümanlar aldı.

Hudeybiye Antlaşması’nın (Barışının) Maddeleri Nelerdir?

Hudeybiye Antlaşması’nın (Barışının) Maddeleri:

  • Müslümanlarla karşı taraf arasında 10 yıl savaş olmayacak, iki tarafın hiçbiri diğerinin malına ve canına el atmayacak.
  • Müslümanlar bu yıl KABE’yi (Beytullah’ı) ziyaret etmeksizin geri dönecekler. Gelecek yıl üç günden fazla olmamak üzere Mekke’ye gelip KABE’yi (Beytullah’ı) ziyaret edecekler. Bu üç gün süresince Mekkeliler şehir dışına çıkacaklar.
  • Müslümanlardan Kureyş’e sığınacak olursa, geri döndürülmeyecek, fakat onlardan Müslümanlara sığınanlar geri döndürülecek.
  • Müslümanlardan hac, Umre ve ticaret için Mekke’ye gideceklerin canları ve malları güven altında olacak. Kureyş tarafında Mısır’a ve Şam’a gidenlerle ticarette bulunmak üzere Medine’ye gelenlerin de canları ve malları güven altında bulunacak.
  • Kureyş’ten başka diğer kabileler isterlerse Müslümanların, isterlerse Kureyş’in koruması altına girebilecek.
close button