Hz. Muhammed Mekke’den Medine’ye ne zaman ve neden hicret etmiştir?

Hicret Nedir?

Hicret, Mekkeli Müslümanların, Mekkeli müşriklerin baskısılarından dolayı “622 yılında Mekke’den Medine’ye göç etmesine denir.”

Hicret, kelime anlamıyla bir yerden ayrı bir yere göç etmektir.


Hz. Muhammed Mekke’den Medine’ye 622 yılında göç etmiştir.


Hicretin Nedenleri:

1- Mekkeli müşriklerin Müslümanlara karşın zorbalıklarını artırmaları ve müslümanların dinini Mekke’de hakkıyla yaşayamaz hale gelmesi

2- Hz. Muhammed (SAV) İslâmiyet’i farklı yerlere yaymak istemesi


Hicretin Sonuçları:

1- Müslümanlar, Medineye göç ederek Mekkeli müşrikler karşısında güçlü ve siyasi bir kuvvet haline geldiler.

2- Hicretin ardından Medine’de “Elli üç maddelik bir anayasa hazır hale getiren Hz. Muhammed (SAV)”, bu anayasa ile Medine’deki Mümin, putperest ve Yahudiler arasındaki ilişkileri tertip etti .

3- Bu 53 maddelik anayasayla İslâm devletinin ilk temelleri atılmış oldu. Hz. Muhammed İslam dininin ve Medine’de kurulan İslam Devletinin başkanı oldu .

4- Hicret olayında Göç edenlere “muhacir”Medine’de onları ağırlayan ve destekçi olan Medine’li müslümanlara “Ensar” denildi.

5- Müslümanlar, Medinede daha kolay hareket edebildikleri için İslâm dinînin yayılması kolaylaştı.

6- Medine’ye Mescid-i Nebi inşa edildi .

7- Hz. Ömer zamanında Hicret olayıHicri takvimin de başlama tarihi olarak kabul edilmiştir.

close button