İkinci Dünya Savaşının toplumsal sonuçları nelerdir?

2. (İkinci) Dünya Savaşının toplumsal sonuçları:

Her savaşta olduğu gibi 2. Dünya Savaşın’dada insanlık kaybetmiştir. İnsanlar, kültürler, tarihi eserler, sanat eserleri, değerler kaybedilmiştir.

2.Dünya Savaşı’nın sonuçları aşağıdaki gibi özetlenebilir:

1) 2. Dünya Savaşı, sadece cephede değil, cephe gerisindeki sivillerin de hayatını kaybettiği bir savaş oldu. Hava saldırıları, karne uygulaması, işgal edilen ülkelerin talan edilmesi, salgın hastalıklar ve katliamlar sonucu 60 milyon kişi hayatını kaybetti.

2) 2. Dünya Savaşı’nda yaşanan insan hakları ihlallerine karışanların yargılanmaları için Savaş Suçluları Mahkemeleri kuruldu.

3) Birleşmiş Milletler’de Aralık 1948’de “Soykırım Sorununun Önlenmesi ve Cezalandınlmasına iliş­kin Sözleşme” kabul edilmiştir.

4) Savaşta işlenen insan haklan ihlalleri soykırım olarak kabul edilmiş ve Birleşmiş Milletlerde “insan Haklan Evrensel Beyannamesi” kabul edilmiştir.

5) Atom bombası dahil olmak üzere yıkım gücü yüksek silahların kullanılması bir katliama yol açmıştır.

6) Şehirlere yoğun hava saldırıları düzenlenmesi nedeniyle pek çok insan hayatını kaybetmiştir.

7) Karne uygulamasına geçilmesine karar verilmiştir.

8) İşgal edilen ülkelerin yağmalanması sonucu toplumsal sorunlar ortaya çıkmıştır.

9) Verem gibi hastalıkların yayılması artmıştır.

10) Nazilerin toplama kamplarında insanlara yaptıkları zulümler etkili olmuştur.

close button