Empati kurmak, başkasının yerine kendini koymak, onun gibi düşünmek, anlamak, yaşamak anlamına gelmektedir. İletişimde en etkin yollardan biri empati kurmaktır. Empati kurarak anlaşmak en kolay işlerden biridir. Bu nedenle toplumsal hayatta kişilerin iletişimde doğru ve etkin bir iletişim için empati kurması gerekir.

Empati kurmanın önemisaygıyı arttırması, sevgiyi öğretmesi, anlamayı kolaylaştırması, farklı düşünceleri ve hayatları tecrübe etmeyi kolaylaştırması bakımındanoldukça önemlidir. 

Bu nedenle etkin ve doğru iletişim adına uzmanlar iletişim kurarken empati yapmayı tavsiye etmektedir. Hoşgörü ve empati alışkanlığı özellikle çocuklar için küçük yaşlarda kazandırılması gereken bir alışkanlık olarak bilinir.