İlk Osmanlı-Haçlı savaşı hangisidir? Sırpsındığı savaşının sebepleri ve sonuçları nelerdir?

İlk Osmanlı-Haçlı savaşı hangisidir? Sırpsındığı Savaşı hangi padişah döneminde olmuştur? Sırpsındığı savaşının sebepleri ve sonuçları nelerdir?

Osmanlı Devleti ile Haçlı Orduları arasında yapılan ilk savaş 1364 yılında 1.MURAT Döneminde yapılan “SIRP SINDIĞI” savaşıdır.
İlk Osmanlı Haçlı Savaşı, “SIRP SINDIĞI” savaşıdır.

Edirne’nin feth edilmesi ile Türklere Balkan fetihlerinin yolu açılmış oldu.Lala Şahin Paşa, Bulgaristan’a giderek Filibe’yi ve diğer Osmanlı komutanlarından Evrenos Bey ise 1363 ılında Serez’i aldı. Yeni fethedilen yerlere Türkler yerleştirildi. Edirne ve Filibe’nin fethi bir haçlı seferinin düzenlenmesine neden oldu.
Osmanlı ile Haçlılar arasındaki ilk savaş SIRPSINDIĞI SAVAŞIDIR!


SIRPSINDIĞI SAVAŞI’nın Sebepleri ve Sonuçları:

Sırpsındığı Savaşının Sebepleri:

Sırpsındığı Savaşının Sebepleri:

  • Edirne ve Filibe’nin Türklerin ele geçmesi,
  • Türklerin Trakya’da hızla ilerlemesi.

Bu gelişmeler Balkan Devletlerini tedirgin etti. Papanın teşviki ile Sırp-Bulgar-Macar-Bosna-Eflak kuvvetleri birleşerek bir haçlı ordusu oluşturdular.

Sırpsındığı Savaşının Sonuçları:

Sırpsındığı Savaşının Sonuçları:
– Hacı İlbey komutasındaki Osmanlı kuvvetleri, Haçlı Ordusunu gece baskını ile bozguna uğrattı.
– Kırklareli alınarak Doğu Trakya’nın fethi tamamlandı.
– Bulgaristan vergiye bağlandı.
– Macarların Balkanlardaki etkisi azaldı.

close button