İlk parayı kimler bulmuştur? Lidyalılar parayı nasıl bulmuştur?

İlk parayı kimler bulmuştur?

İlk parayı Lidyalılar kullanmıştır.

Para, tarihte ilk olarak Lidya’lılar tarafından icat edilmiş ve kullanılmıştır. İnsanlık tarihinde en önemli buluşlarından biri olarak kabul edilmektedir. Bu paralar, Lidya’nın başkenti olan Sardes’in ortasından akan Paktalos nehrinin alüvyonlarında bulunan altın ve gümüş karışımı olan elektron madeninden basılmıştır. Bu paraların üzerinde, Lidya krallığının sembolü olan aslan başı figürü bulunmaktaydı.

İlk parayı kimler bulmuştur

Lidyalılar parayı nasıl bulmuştur?

Ticarette, alışverişte mal takası yerine, yani alınmak istenen malın yerine değerine uygun bir mal vermek yerine daha uygun, daha hızlı ve verimli bir araç olduğu için para ortaya çıkmıştır.


Lidyalılar parayı nasıl bulmuştur?

Lidyalılar, değerli madenlerden kendi simgeleriyle para elde ederek ticarette üstünlük sağlamışlardır. Lydia’nın insanlık tarihine en büyük katkısı “para”yı icat etmiş olmalarıdır.

Başkent Sardes’in içinden geçen Paktalos Irmağı’nın alüvyonlarında doğal olarak bulanan altın-gümüş karışımı “elektron” madeninden basılan ilk sikkelerin üzerinde Lydia Krallığının arması olan aslan başı bulunuyordu. İlk Lydia sikkeleri muhtemelen Alyattes döneminde basılmıştır. Sikke basımının daha iyi bir duruma gelmesi ve elektron yerine altın ve gümüşten ayrı olarak sikke basımı Kral Kroisos zamanında ortaya çıkmıştır.

Seramik kapların özelliğinden Lydialıların batıdaki komşuları İyonya ile çok öncelere giden bir ilişkileri olduğu saptanmıştır. Yine Lydialılar’ın Yunanlılar’la ticari ilişkilerinin yanı sıra dinsel ilişkileri de vardı. Lydia dininde en önemli kültler ana tanrıça-Artimu (Artemis) veya Kybele, Luvi tanrıçası-Kuvava, tarım tanrısı-Baki (Dionysos), yağmur tanrısı-Leus (Zeus) ve mezarların koruyucusu-Santas’dır. Lydialıların parayı icat etmeleriyle insanlığa çok önemli faydaları dokunmuştur. Para da ticaretlerini düzene koyarak ülkelerinde düzenli bir yaşam sağlamıştır.


close button