İnsanların doğuştan gelen temel hakları nelerdir?

İnsan hakları nelerdir?

İnsan Hakları: İnsanın insan olarak doğmakla elde ettiği haklara insan hakları denir. Yani insanlara doğuştan verilen, verilmesi gereken haklardır.

Temel insan haklarından yani doğuştan gelen temel haklarından bazıları şunlardır.

 • Yaşama Hakkı,
 • Sağlık Hakkı,
 • Eğitim Hakkı,
 • Mülk Edinme Hakkı,
 • Seyahat Hakkı,
 • Haberleşme Hakkı,
 • Kanun Önünde Kendini Savunma Hakkı,
 • Hak Arama Hakkı,
 • Seçme ve Seçilme Hakkı,
 • Özel Yaşamın Gizliliği Hakkı,
 • Devlet Hizmetlerinden Eşit Olarak Yararlanma Hakkı…

İnsan Hakları, insanların geliştirmiş oldukları en mükemmel yönetim biçimi olan Demokratik devlet yapılarında uygulanan evrensel bir değerdir. İnsan Hakları, insanları insan gibi yaşatmayı amaç edinir. Doğuştan gelen haklar her insanın sahip olması gerekn ama ne yazıkki bazı insanların sahip olamadığı haklardır.

close button