İnsanların doğuştan gelen temel hakları nelerdir?

İnsan hakları nelerdir?

İnsan Hakları: İnsanın insan olarak doğmakla elde ettiği haklara insan hakları denir. Yani insanlara doğuştan verilen, verilmesi gereken haklardır.

Temel insani hakları yani doğuştan gelen temel haklarından bazıları şunlardır.

 • Yaşama Hakkı
 • Sağlık Hakkı
 • Eğitim Hakkı
 • Mülk Edinme Hakkı
 • Seyahat Hakkı
 • Haberleşme Hakkı
 • Kanun Önünde Kendini Savunma Hakkı
 • Hak Arama Hakkı
 • Seçme ve Seçilme Hakkı
 • Özel Yaşamın Gizliliği Hakkı
 • Devlet Hizmetlerinden Eşit Olarak Yararlanma Hakkı…