İsra ve Miracın Peygamberimiz ve Müslümanlar açısından önemi

İsra ve Miracın Peygamberimiz ve Müslümanlar açısından önemini Nedir? İsra ve Miracın Peygamberimiz ve Müslümanlar açısından önemini açıklayınız.

İsra Nedir?

İsra, kelime anlamı olarak gece yürüyüşü anlamına gelir. İslam dininde  Hz. Muhammed’in hicretten yaklaşık bir buçuk yıl önce Recep ayının 27. gecesinde Kabe’den Kudüs’de bulunan Mescid-i Aksa’ya götürülmesine isra mucizesi denir. 

Bir gece Cebrail Meleği(a.s) Burak adı verilen bir binek ile Hz. Muhammed’i Mekke’de bulunan Mescid-i Haram’dan Kudüs’de bulunan Mescid-i Aksa’ya götürmüştür. Bu olaya İsra adı verilmektedir.

Miraç Nedir?

Hz. Muhammed, İsra mucizesi sonrasında Mescid-i Aksa’da namaz kılmıştır. Namaz sonrasında ise Miraç olayı gerçekleşmiştir. Miraç olayı ya da Miraç mucizesi, Hz. Muhammed’in Mescid-i Aksa’dan gökyüzüne yükseltilmesi ve burada kendisine Allah’ın ayetlerinin, nimetlerinin gösterilmesi ve açıklanması olayına verilen isimdir. Hz. Muhammed (s.a.v), Mescid-i Aksa’dan gökyüzüne doğru yükseltilmiş, gökyüzünün her bir katmanında diğer peygamberlerden bazıları ile görüştürülmüştür.

İsra ve Miracın Peygamberimiz ve Müslümanlar açısından önemi:

  • İsra ve Miraç olayları birer mucizedir.
  • İsra ve Miraç olayları sonucunda müslümanlara çeşitli müjdeler verilmiştir.
  • Bu olaylar sonucunda Mekkeli müşrikler baskı ve zulümlerini artırmışlardır.
  • Bunun sonucunda Müslümanlar Medine’ye hicret etmişlerdir.

İsra ve Miracın Peygamberimiz ve Müslümanlar açısından önemi

İsra Nedir, Miraç Nedir, İsra ve Miracın Peygamberimiz ve Müslümanlar açısından önemini açıklayınız,
close button