Flash Sale! to get a free eCookbook with our top 25 recipes.

İstanbul’un Fethinin Türk Tarihi Açısından Önemi

İstanbul’un Fethin Türk Tarihi Açısından Önemi:

  • Boğazların Savunması Kolaylaşmıştır.
  • 2.Mehmed “Fatih”Ünvanını Almıştır.
  • Osmanlılar Yükselme Dönemine Başlamıştır.
  • Başkent Edirne’den İstanbul’a Taşınmıştır.
  • Osmanlı Devleti İki Kıta Arasındaki Bütünlügü Sağlamıştır.
close button