Kavimler Göçü Nedir? Kavimler Göçünün Nedenleri ve Sonuçları

Kavimler Göçü Nedir?

Kavimler Göçü, 4.yüzyıl ile 6.yüzyıl arasında Hunların “Aral Gölü ile Hazar Denizi arasındaki bölgeden” Avrupa’ya giderken karşılarına çıkan barbar kavimler olan “ostrogot, vizigot, süev, sakson, angıl, frank ve vandal kavimlerini” yerlerinden etmesiyle sonuçlanan olaya “kavimler göçü” denilmektedir.

kavimler göçü

Kavimler Göçü’ne neden olan Türk Boyu-Tür Devleti Hangisidir?

Kavimler Göçü’ne neden olan TÜRK topluluğu yani Türk Devleti, “Büyük Hun Devleti’dir.”

Büyük Hun Devleti’nin dağılması sonucunda başka yönetimlere katılan nüfusların yoğunluk nedeni ile batıya göç etmelerine neden olmuştur.


Kavimler Göçü’nün Nedenleri:

1- Büyük Hun Devleti’nin dağılması sonucunda başka yönetimlere katılan nüfusların yoğunluk nedeni ile batıya göç etmelerine neden olmuştur.

2- İdil Irmağının ortaya konaklayan Hunlar bölgelerine gelen kavimleri uzaklaştırmıştır.

3- Hunların baskısı ile Kavimler Göçü bütün Avrupa’yı etkileyecek kadar büyük olmaya başladı.

4- Göçün oluşmasından sonra Avrupa’nın nüfusu yükselerek din, dil, ırk, siyasi, kültürel yapı değişmeye başlamıştır.


Kavimler Göçü’nün Sonuçları:

1- Roma İmparatorluğu Doğu ve Batı olarak ikiye ayrıldı. (395) Batı Roma 476 yılında Germen kavimleri tarafından yıkıldı.
2- Avrupa’nın etnik yapısı değişti, Germenlerin Avrupa’ya karışması yerli milletler ortaya çıkardı.
3- Türkler Avrupa’da Avrupa Hun Devleti’ni kurdu.
4- İngiltere, Fransa gibi Avrupa Devletlerinin temelleri atıldı.
5- Avrupa’da feodalite (derebeylik) rejimi ortaya çıktı.
6- Şövalyecilik ortaya çıktı.
7- Avrupa’da edebi destanlar ve efsaneler meydana çıktı.
8- Avrupa’da Milliyetçilik yayıldı.
9- İlk çağ kapandı, Orta Çağ başladı.


Kavimler göçü sonucunda kurulan krallıklar:

1- İspanya’da İspanya (Vizigotlar)
2- Kuzey Afrika (Vandallar)
3- İtalya (Ostrogotlar)
4- Areman Krallığı (Aslasloren)
5- Langobadlar
6- Franklar

kavimler göçü haritası
close button