Kıssa Nedir? Kıssa ne demek?

Kıssa Nedir?

Kıssa, hikâye, fıkra, yaşanmış ya da ya­şanması muhtemel kısa hikâye anlamlarına gelmektedir.
Kıs­sa Kur’an-ı Kerim’de de geçmektedir. Geçmişte yaşanmış bazı olaylara, bazı peygamberlerin hayatlarına, mücade­lelerine, ibret alınması için Kur’ân’­da yer verilmiş ve bunlara “Kısâsü’l-Kur’an” (Kur’an kıssaları) denmiştir. 

Kıssa, özellikle doğulu milletlerin edebiyatında önemli bir yeri olan türdür. Özellikle Hüküm­darlara ve devlet adamlarına yol gös­termek, uyarmak için yazılmış eserlerde bile kıs­salara yer verilmiştir. Kıssadan amaç ders almak, uzak görüşlülük ka­zanmak, işlerinde tedbirli ve ölçülü olmaktır.


Kıssadan Hisse ne demektir? Kıssadan Hisse deyiminin anlamı nedir?

Kıssadan Hisse anlamı: Yaşanılan bir olaydan, anlatılan bir hikâyeden ders almak.
Kıssadan Hisse deyimi genellikle bir olaydan sonra çıkarılan ders olarak anlamlandırılır.
Örnek: Yaşanılan Son olayda kendine kıssadan hisse çıkarıp dersini almıştı.

close button