Kitle iletişimi nedir? Kitle iletişim Araçları nedir?

Kitle iletişimi nedir? Kitle iletişim Araçları nedir? Kitle İletişim Özgürlüğü Nedir? Kitle İletişim Araçlarının Önemi

Kitle İletişimi Nedir? Kitle Iletişim Araçları nedir?

Kitle İletişimi, iletişimin bazı teknikler kullanarak çok sayıda kişiyi etkileyecek biçime getirilmesine ve hazırlanmasına “kitle iletişimi”, bunun için kullanılan araçlara da “kitle iletişim araçları denir.


Kitle İletişim Özgürlüğü Nedir?

Kitle iletişim özgürlüğü“haber, bilgi, fikir ve kanaatlerin; basın, radyo, televizyon, sinema ve internet gibi çeşitli iletişim araçları aracılığıyla serbest bir şekilde elde edilebilmesi, açıklanabilmesi ve yayılabilmesi” demektir.

Buradan da anlaşıldığı üzere, kitle iletişim özgürlüğünün gerçekleşebilmesi için bazı temel unsurların varlığı gerekmektedir.

Bu temel unsurlar; “ulaşabilme hakkı”“açıklayabilme hakkı” ve “yayabilme hakkı” dır.


Kitle İletişim Araçlarının Önemi:

Kitle iletişim araçları, halkın sosyalleşmesinde, siyasal ve sosyal kararlara varmasında, günlük bilgi ihtiyacını karşılamasında önemli rol oynar. Kitle iletişim araçlarının, toplumun siyasal yönden olgunlaşmasında, demokratik davranışı ve temel hakları içselleştirerek karar verme sürecinde, doğru etkilenmesinde büyük bir önemi vardır.

Kitle iletişim araçlar ının ülke ve dünya sorunları hakkında kamuoyuna bilgi vermesi ve bu konulardan hangisinin kamuoyunda önceliğe sahip olması gerektiği konusunda etkili olduğu görüşü kabul edilmektedir. Toplumda, kitle iletişim araçlarının gündemine aldığı, büyük ağırlık ve yer verdiği konular önemli olarak algılanmaktadır.

close button