Flash Sale! to get a free eCookbook with our top 25 recipes.

Konfüçyüs’e göre üstün insanın özellikleri nelerdir?

Konfüçyüs’e göre üstün insanın özellikleri:

Konfüçyüs en önemli filozoflardan biri olarak kabul edilmektedir. Ortaya koyduğu hayat kuralları prensip olarak insanlar tarafından kabul edilmiş ve bir din kuralları gibi uygulanmaya başlanmıştır. Konfüçyüs, üstün insanın ahlaki ve davranış özellikleri bakımından nasıl olması gerektiğini de sosyal ve psikolojik olarak değerlendirmiştir.

Konfüçyüs’e göre üstün insanın özellikleri arasında adamlık duygusuna sahip olması, bilgelik ruhuna sahip olması, kararlılık göstermesi, dürüst bir iletişim ahlakına sahip olmasıgibi özellikler bulunmaktadır. 

Yüzlerce yıldır uygulanan ve kabul edilen kurallar olarak bu üstün insan kuralları evrensel olarak da kabul edilen kurallar arasında yer almaktadır. İnsanlığın gelişmesi için insani değerlerin yaşatılması gerekir.

close button