Köroğlu Kimdir? Köroğlu’nun eserleri nelerdir?

Köroğlu Kimdir? Köroğlu’nun eserleri nelerdir? Köroğlu’nun Hayatı, Köroğlu’nun Edebi Kişiliği

Köroğlu Kimdir? Köroğlu’nun Hayatı

Köroğlu, Bolu’da yaşamış bir Türk halk ozanıdır. Bolu’nun Dörtdivan ilçesinde doğmuştur ve Yeniçeri Ocağı’nda yetişmiştir. Bu isimle yazılmış Köroğlu Destanı da vardır. Köroğlu 16. yüzyıl Halk şairlerimiz içerisinde kavganın, özgürlüğün sembolüdür. Köroğlu eserlerinde kılıç-kalkan, gürz ve mızrak seslerini çokça kullanmıştır.

Köroğlu; halk şairlerimiz içerisinde kavganın ve özgürlüğün sembolü olarak bilinmektedir.Şiirlerinde coşkun bir seslenişle yiğitlik, dostluk, aşk, doğa sevgisi çok sade bir dille anlatılır.

Köroğlu’nun gerçek adı Ruşen Ali‘dir. Seyis Yusuf’un oğludur. Sultan 3. Murat zamanında (1574- 95) Osmanlı ordusuyla İran savaşlarına katılır. (1578-1584). Hak ve Adaleti gözetir. Kötülüğün amansız düşmanıdır. Kılıç ve kalkan da usta olduğu kadar saz ve sözün de ustasıdır. 

Babası Yusuf, Bolu Beyinin at bakıcısıdır. Ancak babası Bolu Beyinin zulmüne uğramış ve gözleri kör olmuştur. Bu yüzden Ruşen Ali’ye zamanla körün oğlu anlamına gelen Köroğlu denilmiştir.

köroğlu kimdir

Köroğlu’nun Edebi Kişiliği

Çoğu zaman Koçaklama ve Güzelleme türünde eserler yazmıştır. Köroğlu kahramanlık türkülerini o kadar ustalıkla söylemişki, halk şairlerinin mertlik ve yiğitlik sembolü haline gelmiştir. Yazdığı eserlerde konu olarak genellikle halkı ve dönemin sorunlarını işlemiştir. 16. yüzyıla ait Halk Edebiyatı örnekleri görülür. Hece vezni ile nazım türünde eserler yazmıştır.

 Halk Edebiyatında Koçaklama Nedir?

Halk Edebiyatında Koçaklama, içinde destansı unsurlar barındıran, yapılan savaşları, kahramanlıkları coşkulu bir anlatımla ve biraz da abartarak anlatan bir nazım biçimidir. Koçaklamanın nazım biçimi koşma, nazım birimi ise dörtlüktür. On birli hece ölçüsü ile yazılır. Genç Osman en bilinen Koçaklama örneğidir. En bilindik temsilcileri Köroğlu ve Dadaloğlu’dur.

Köroğlu’nun Eserleri:

Köroğlu’nun eserleri denildiğinde ilk akla gelenler; Benden selam olsun Bolu Beyine ve Mert Dayanır Namert Kaçar eserleridir. Bunun dışında Köroğlu’na ait olan aşağıdaki eserler de vardır.

Köroğlunun eserleri ve adları:

 1. Hemen Mevla İle Sana Dayandım 
 2. Meydan Gümbür Gümbürlenir 
 3. Benden Selam Olsun Bolu Beyine 
 4. Hoylu’m 
 5. Dinle Sözlerimi Han Oğlum Ayvaz 
 6. Çar Köşe Fani Dünyada  
 7. Yürün Beyler Korkman Gününüz Doğdu 
 8. Selam Verdim Selam Almaz 
 9. Karşıdan Gelen Piyade
 10. Yiğit Olan Gümbür Gümbür Gürlesin
 11. Muhanetlik Etmek Değil Karımız 
 12. Eğer Kendülerde Erlik Var İse 
 13. Sağ Elde Kılınç Ettiğim
 14. Tan Yeri Atmadan Şafak Sökende 
 15. Ay Yansın Ağalar Güneş Tutulsun 
 16. Kimisi Pınar Başında 
 17. Bizim İllerin Beyleri 
 18. Yiğitler Silkinip Ata Binende 
 19. Yol Verin Dumanlı Dağlar 
 20. Siyah Kaküllerin Dökmüş 
 21. Kır-atım Meydan Yerinde

Bazı Köroğlu şiirleri:


BENDEN SELAM OLSUN BOLU BEYİ’NE

Benden selam olsun Bolu Beyi’ne

Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır 

Ok gıcırtısından kalkan sesinden

Dağlar seda verip seslenmelidir 

Düşman geldi bölük bölük dizildi

Alnımıza kara yazı yazıldı 

Tüfenk icad oldu mertlik bozuldu 

Eğri kılıç kında paslanmalıdır 

Köroğlu düşer mi hele şanından 

Çoğunu ayırır er meydanından 

Kırat köpüğünden düşman kanından 

Çevrem dolup şalvar ıslanmalıdır

HAN OĞLUM AYVAZ

Dinle sözlerimi han oğlum Ayvaz 

Yükletin kervanı dengine bakın 

Erlik meydanına girdiğin zaman 

Kuşanın kılıcı gencine bakın 

Düşmanın üstüne eyledim akın 

Dönüşüm yok zamanım yakın 

Fakir fukarayı incitmen sakın 

Mal yemez tamahkar zengine bakın 

Köroğlu her zaman kurdu meydanı 

Ben bilirim yahşi ile yamanı 

Aman dileyenden kesmen amanı 

Dertli olanların derdine bakın


MERT DAYANIR NAMERT KAÇAR

Mert dayanır namert kaçar 

Meydan gümbür gümbürdenir 

Şahlar şahı divan açar 

Divan gümbür gümbürdenir 

Yiğit kendini öğende 

Oklar menzilin döğende 

Sespe kalkana değende 

Kalkan gümbür gümbürdenir 

Ok atılır kalasından 

Hak saklasın belasından 

Köroğlu’nun narasından 

Her yan gümbür gümbürdenir

close button