Kuranı Kerimde yer alan secde ayetleri nelerdir?

Kuranı Kerimde yer alan secde ayetleri hangileri? Secde ayetleri nelerdir?

Secde Ayeti Nedir? Tilavet Secdesi Nedir?

Tilavet Secdesi; Kur’ân’da on dört yerde geçen ve okunduğunda ya da işitildiğinde yapılan secdelere denir. Tilavet secdesinin yapılması vaciptir. 

Secde Ayeti; Kur’an’da 14 yerde geçen ve okunması ya da işitilmesi halinde tilavet secdesi yapılması gereken ayetlerdir.

Tilavet secdesiyle ilgili olarak Kur’ân-ı kerimde geçen bir ayette şöyle buyrulmaktadır: Onlara Kur’ân okunduğu zaman secde etmiyorlar!” (İnşikâk 84 / 21)

Tilavet secdesinin vacip oluşuna delil olarak Abdullah bin Ömer (r.a) şöyle bir rivayette bulunmuştur: “Peygamber (s.a.v) Kur’ân okurken içinde secde ayeti bulunan bir sureye geldiğinde secde ederdi. Biz de kendisiyle birlikte secde ederdik. Öyle ki, bir kısmımız alnını koyacak yer bulamazdı. Resûlüllah (s.a.v) buyurdular ki:“Ademoğlu secde ayetini okuduğunda secde ederse, şeytan ağlayarak oradan uzaklaşır ve şöyle der: Eyvah! Ademoğlu secde etmekle emr olundu, secde etti; ona cennet var. Ben de secde etmekle emr olundum ama isyan ettim; bana da ateş var!” (Müslim, İman,133; İbn Mâce, İkame, 70)

Kur’ân-ı kerimdeki secde ayetlerinden birinin okunması halinde secde etmenin gerekliliği hususunda Müslümanlar görüş birliği etmişlerdir.


Kur’ân-ı Kerimde geçen secde ayetleri, 14 tanedir:

 1. A’râf suresinin 206;
 2. Ra’d suresinin 15,
 3. Nahl suresinin 49,
 4. İsra suresinin 109,
 5. Meryem suresinin 58,
 6. Hac suresinin 18,
 7. Sâd suresinin 24, 
 8. Furkan suresinin 60 
 9. Neml suresinin 25, 
 10. Secde suresinin 15, 
 11. Fussılet suresinin 37,
 12. Necm suresinin 62, 
 13. İnşikâk suresinin 21,
 14. Alak suresinin 19’uncu ayetidir.

Tilavet Secdesi Hakkında Detaylı Bilgi İçin Aşağıdaki Linke Tıklayınız:

https://kuran.diyanet.gov.tr/kuran-sozlugu/detay/55-tilavet-secdesi

close button