Lale Devri Nedir? Lale devrinin özellikleri nelerdir?

Lale Devri Nedir? Lale devrinin özellikleri nelerdir? Lale Devri Padişahı Kimdir? Lale Devri Nasıl Bitmiştir?

Lale Devri Nedir?

Lale Devri, Osmanlı İmparatorluğundaki 1718-1730 yılları arasında yaşanan yani 12 yıl süren bir döneme verilen isimdir.

Lale devrinin özellikleri nelerdir?

Lale Devri, Osmanlı döneminde 1718-1730 yılları arasındaki süreye verilen addır.

Lale Devrini padişah Sultan III. Ahmet ve dönemin Sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa açmıştır. Lale Devri, ülkeye Batı’dan çeşitli yeniliklerin girmesi ve özellikle de sarayın çevresindeki zenginlerin yaşadığı eğlence hayatıyla bilinir. O dönemde Lale merakı yayılmıştı ve bunun için de yabancı ülkelerden lale soğanı getirildi. “Mahbup” adı verilen bir adet lalenin soğanı 500 altın gibi yüksek bir fiyata satılırdı.

Lale Devrinden önce, Osmanlı Devleti ve halkı Venedik, Avusturya ve İranlılarla yapılan savaşlardan dolayı yorgun düşmüştü. Barışcıl bir devlet adamı olan İbrahim Paşa sadrazam olunca, Avusturya ve Venedik’le toprak kaybı pahasına da olsa Pasarofça Antlaşması (1718) yapıldı ve böylece savaş sona erdirildi.

Osmanlı’nın Doğu sınırlarında da güvenlik sağlanmaya çalışıldı. Bu devirde Osmanlı Devleti yönetiminde çeşitli ıslahat ve yenileşmeye gidildi. Lale Devrinde ordu yeniden düzenlendi ve İstanbul’da itfaiye teşkilatı kuruldu.

İstanbul yeniden imara başlandı. İstanbul’da yeni köşkler ve saraylar yapıldı. Türklere ait ilk yayın evi açıldı. Yalova’da bir kağıt fabrikası kuruldu. Dokumacılık, çinicilik, ve yapım evleri çoğaldı. Lale Devrinde sanat ve bilim korunmaya çalışıldı.

Lale Devri Padişahı Kimdir?

Lale Devri Padişahı , Sultan III. Ahmet (3. Ahmet)Lale Devri Sadrazamı ise DAMAT İBRAHİM PAŞA’dır.

Lale Devri Nasıl Bitmiştir?

Lale Devri nasıl bitti; Padişahın ve sadrazamın eğlence ve israf yapmaları, yakınlarını yüksek mevkilere getirmeleri ve yeni vergilerin konması halkı zor bir duruma soktu ve dolayısıyla şikayetlere neden oldu.

Bunun sonunda İlmiye sınıfından Zülali Hasan ile İspirizade Ahmet Efendiler Patrona Halil’i bir isyan için teşvik ettiler. Tarihimizde Patrona Halil İsyanı diye bilinen isyan patladı. İsyancıların ısrarıyla Sadrazam İbrahim Paşa öldürüldü, daha sonra da Sultan III. Ahmet tahttan indirildi ve böylelikle Lale Devri kapandı.

lale devri nedir. özellikleri, padişahı
close button