Lozan Barış Antlaşmasının Önemi Nedir? Lozan Barış Antlaşmasının Sonuçları Nelerdir?

Lozan BarışAntlaşmasının Önemi:

Lozan Barış Antlaşması’nın Önemi:

 • Yeni Türk devletinin varlığı tüm dünya tarafından kabul edildi.
 • Birçok devlet tarafından imzalandığından en uzun süreli anlaşma olup hâlâ geçerliliğini korumaktadır.
 • Misakımilli sınırları büyük bir ölçüde gerçekleşti. Osmanlı Devleti’nin sona erdiği kabul edildi.
 • Lozan Antlaşması’yla Sevr geçerliliğini yitirdi.
 • Lozan’da çözülemeyen sorunlar; 1923 – 1939 yılları arasında çözüldü.
 • Lozan Antlaşması; Türkiye, İngiltere, Fransa, İtalya, Yunanistan, Yugoslavya, Romanya, Japonya, İspanya, Portekiz ve Belçika tarafından imzalandı.
 • Türk dış politikasının esasları belirlenmiştir.
 • Kapitülasyonların kaldırılması ekonomik bağımsızlığı sağlamıştır.
 • Sömürge uluslara örnek olmuştur.
 • Birinci Dünya Savaşı’nı sona erdiren antlaşmaların en sonuncusudur.

Lozan Barış Antlaşmasının Sonuçları:

Lozan Barış Antlaşması’nın Sonuçları:

 • Askeri Zaferler, siyasi zafere dönüştürülmüştür.
 • Yeni Türk Devleti’nin varlığı uluslararası alanda tanınmıştır.
 • Lozan Antlaşması, uluslararası eşitlik anlayışına göre yapılmıştır.
 • İnkılapların yapılmasına ortam hazırlamıştır.
 • Dış barışın ve dış politikaların esasları belirlenmiştir.

Ayrıca şu konuyada bakabilirsiniz:

Lozan Barış Antlaşması Nedir? Lozan Barış Antlaşması’nın Maddeleri nedir?

close button