Maddenin Halleri ve Özellikleri Nelerdir?

Maddenin Halleri Nelerdir?

Maddenin Halleri;Tüm maddeler atom ya da moleküllerden oluşur ve bu taneciklerin durumuna göre madde katı, sıvı ve gaz halde bulunabilir. Bu hallere FİZİKSEL HALLER denir.

Maddenin Hallerikatı, sıvı ve gazdır.

Maddenin Halleri nelerdir

Katı madde Nedir? Katı maddelerin özellikleri:

Katı madde, Belirli bir şekli ve hacmi olan maddelere katı maddeler denir.

Tahta blok,kitap,kurşun kalem,demir sopa gibi maddeler katı maddelere örnek verilir.

Katı maddelerin özellikleri:

Katı maddelerin özellikleri:

 • Tanecikleri birbirine temas eder.
 • Tanecikleri arasındaki boşluk yok denecek kadar azdır.Bu sebeple maddenin en düzenli halidir.
 • Tanecikleri yer değiştiremez.Sadece bulundukları yerde sürekli titreşim halinde bulunurlar.Öteleme hareketi yapamazlar.
 • Belirli bir şekli vardır.Bu şekli bulundukları kabın yada ortamın şekline göre değiştirmez.
 • Sıcaklık ile genleşebilir .Sıcaklık etkisi ile tanecikler birbirinden uzaklaşır ve hacim artar.Ama sıkıştırılamazlar çünkü tanecikler arasındaki boşluk yok denecek kadar azdır.

NOT: Katı haldeki bir maddenin şekil almış haline CİSİM denir.Örneğin altın bir madde iken altın bilezik bir cisimdir.


Sıvı madde Nedir? Sıvı maddelerin özellikleri:

Sıvı Madde, belli bir şekli olmayan madderlerdir. Sıvı Maddeler konuldukları kabın şeklini alırlar. Hacimleri bellidir. Ancak ısı etkisiyle hacimleri değişebilir. Sıvı maddeler akışkanlık özelliğine sahiptir.

Su,meyve suyu,süt,zeytin yağı,alkol,civa gibi maddeler sıvı maddelere örnek verilebilir.

Sıvı maddelerin özellikleri:

Sıvı maddelerin özellikleri:

 • Kendilerine ait bir şekilleri yoktur.Bulundukları kabın şeklini alırlar.(Bunun sebebi akışkanlıklarıdır).
 • Akışkan halde bulunurlar.Fakat her sıvının akışkanlığı aynı değildir.Yoğunluklarına göre değişkenlik gösterirler.
 • Tanecikleri birbiri ile temas halindedir.
 • Tanecikleri arasındaki boşluk katılardan daha fazla olmasına rağmen çok azdır.
 • Tanecikleri birbiri üzerinden kayarak hareket edebilirler.Yani tanecikleri yer değiştirebilir.Bu sayede akışkan olurlar.
 • Hem titreşim hem de öteleme hareketi yaparlar.
 • Sıcaklık etkisi ile genleşebilir.Sıkıştırılamaz.
 • Maddenin sıvı hali katı haline göre düzensizdir.
 • Katı haldeki bir maddenin sıvı hale geçmesi için dışarıdan ısı enerji alması gerekir.Bu değişim fiziksel bir değişimdir.

Maddenin Gaz Hali Nedir? Gaz halindeki maddelerin özellikleri:

Gaz maddelerin belirli bir hacmi yoktur. Gaz maddeler bulundukları kabı ve ortamı tamamen doldururlar.
Diğer bir özelliği de sıkıştırıla bilmeleridir.

Hava,karbondioksit,oksijen birer gazdır.

Gaz halindeki maddelerin özellikleri:

Gaz halindeki maddelerin özellikleri:

 • Maddenin taneciklerinin serbest hareket ettiği fiziksel hal gaz halidir.
 • Tanecikler birbirinden bağımsız sürekli hareket halindedir.
 • Belirli bir şekilleri ve hacimleri yoktur.
 • Tanecikleri arasındaki boşluk çok fazladır.En fazla boşluk bulunan haldir.
 • Boşluğun çok olmasından dolayı rahatlıkla sıkıştırılabilir.Sıkışma etkisi ile sıvı hale geçebilir.Sıcaklık etkisi ile katı ve sıvılara göre daha iyi genleşebilirler.
 • Akışkan haldedir.
 • Bulundukları kabın her yerine eşit oranda dağılırlar yani bulundukları kabı doldurarak kabın şeklini alırlar.
 • Hem titreşim hem de öteleme hareketi yaparlar.

Fiziksel Değişim Nedir?

NOT: Maddelerin fiziksel hallerinde meydana gelen değişimlerin tümü “Fiziksel Değişme”dir ve meydana gelen değişimin türüne göre farklı isimler alır.

ERİME: Maddenin katı halden sıvı hale geçmesidir.Bu sırada ısı alır.

DONMA: Maddenin sıvı halden katı hale geçmesidir.Bu sırada ısı verir.

BUHARLAŞMA: Maddenin sıvı halden gaz hale geçmedir.Bu sırada ısı alır.

YOĞUNLAŞMA: Maddenin gaz halden sıvı hale geçmesidir.Bu sırada ısı verir.

SÜBLİMLEŞME: Maddenin katı halden sıvı hale geçmeden gaz hale geçmesidir.Bu sırada ısı alır.

Maddenin özellikleri nelerdir
close button