Makale Nedir? Makale Nasıl Yazılır? Makalenin Özellikleri ve Türleri Nelerdir?

Makale, daha önceden belirlenen bir konu hakkında yazılan ve bu konuda bilgi veren, açıklayan veya bir düşünceyi savunan bunu yaparken de ortaya bir kanıt koyan yazılara makale denir. Makale yazarları okuyucuları bir düşünceyi kanıtlamaya çalışırlar.

makale nedir

Makale Nedir?

Makale nedir: herhangi bir konuda bilgi vermek, bir gerçeği ortaya koymak, bir tezi kanıtlamak veya bir düşünceyi savunmak amacıyla kaleme alınan ve temel öğesi fikir olan yazılara denir.

Makale yazıları; gazete, dergi ve internet gibi ortamlarda yayınlanabilir. Ayrıca belli bir konuda gerçeği ortaya çıkarmak, sahip olunan bir konuda görüş ve tezler ortaya koymak veya bir tezi savunmak, onu desteklemek için yazılmış olan yazılara da makale denir.

Makale yazarları okuyucuları bir düşünceyi kanıtlamaya çalışırlar. Makaleler gerektiğinde bir problemi çözmeye çalışırlar. Yani makale, sadece bilgi vermekle kalmaz aynı zamanda kanıtlayarak ikna etmeye çalışan bir yazı türüdür. Makaleler belli bir amacı vardır ve yazar makalesini bu amaca ulaştırmak için çaba gösterir. Öyle ki makaleyi okuyan kişiler de makalenin amacına ulaşmasını bekler. Bu yüzden makale yazma konusunda da oldukça dikkatli olunmalıdır. Konuyla ilgili araştırmalar yaparak, makaleyi destekleyen kanıtlara sahip olunmalı ve bunlar doğru bir şekilde kullanarak makalenin amacına ulaşmaya çalışmalısınız. Aksi takdirde okuyucular tarafından fazla bilgi verilmediği, amacına ulaşamadığı gibi durumlarda beğenilmeyecektir.

makale nasıl yazılır

Makale Nasıl Yazılır?

Makale yazma konusunda oldukça dikkatli olunmalıdır. Konuyla ilgili araştırmalar yaparak, makaleyi destekleyen kanıtlara sahip olunmalı ve bunlar doğru bir şekilde kullanarak makalenin amacına ulaşmaya çalışmalısınız. Aksi takdirde okuyucular tarafından fazla bilgi verilmediği, amacına ulaşamadığı gibi durumlarda beğenilmeyecektir.

Makalelerinizi yazarken dikkat etmeniz gereken bir diğer konu ise yazınızda kullandığınız kelimelere dikkat etmektir. Konuyla ilgili araştırmalar yaparak doğru ve anlamlı kelimeleri seçmelisiniz. Aksi takdirde yazınız anlaşılmaz ve okuyucuya faydalı olmayacaktır.

Makale yazma konusunda başarılı olmak için bu önerileri dikkate almalısınız. Araştırmalar yaparak, doğru kelimeleri seçerek ve makaleyi destekleyen kanıtlara sahip olarak makalenizi yazabilirsiniz. Böylelikle makaleniz okuyucular tarafından beğenilir.

Makaleleri yazarken dikkat etmeniz gereken bir diğer konu ise yazınızda kullandığınız kelimelere dikkat etmektir. Konuyla ilgili araştırmalar yaparak doğru ve anlamlı kelimeleri seçmelisiniz. Aksi takdirde yazınız anlaşılmaz ve okuyucuya faydalı olmayacaktır.

Makale nasıl yazılır sorusuna ilişkin bazı önemli bilgiler şunlardır:

  • Makale yazarken, açıklayıcı ve sade bir dil kullanılmalıdır. Yani makaleyi okuyan bir kişi ne anlatmak istediğinizi kolayca anlayabilmelidir.
  • İçeriğinizi veya savunduğunuz bir fikri desteklemek için belgeler ve çeşitli verileri kullanmalısınız.
  • İçeriğinizde tutarlı olmalı ve savunduğunuz fikirden uzaklaşmamalısınız.
  • Giriş, gelişme ve sonuç olarak içeriğinizi organize etmelisiniz.

Makalenin nasıl yazıldığına ilişkin alttaki videoyu izleyebilirisiniz:

Makale yazma konusunda başarılı olmak için bu önerileri dikkate almalısınız. Araştırmalar yaparak, doğru kelimeleri seçerek ve makaleyi destekleyen kanıtlara sahip olarak makalenizi yazabilirsiniz. Böylelikle makaleniz okuyucular tarafından beğenilir.

Yazdığınız makaleyi bir arkadaş veya danışmana göstermeden önce, makalenin başından sonuna kadar tekrar okuyun. Yazdığınız makaleyle ilgili bir yorum veya geri bildirim almadan önce de, makaleyi dikkatlice inceleyip gözden geçirin. Herhangi bir yazım ve dil hatası olduğundan emin olun.

Makale yazma konusunda bilgi sahibi olarak, başarılı bir makale yazarak okuyucular tarafından beğenilmenin yolunu açabilirsiniz.

Ancak, makale yazmak herkes için kolay bir iş değildir. Bu nedenle, makale nasıl yazılır konusunda doğru bilgilere sahip olmalı ve araştırmalar yapmalısınız. Böylelikle makalenizi başarıyla tamamlayabilir ve okuyucularla paylaşabilirsiniz.

Makalenin Özellikleri Nelerdir?

Makalenin en önemli özelliği, yazan kişinin alanında uzman olmasıdır. Makalenin özellikleri şunlardır:

  • Makalede temel unsur, düşünce yani “fikirdir.”
  • Yazar, anlatmak ve açıklamak istediği svunduğu bir konudaki görüşlerini okuyuculara kanıtlamak için çeşitli belgeler, inandırıcı veriler kullanmaya çalışır. Böylece okuyucularını bilgilendirmeyi amaçlamış olur.
  • Makalenin amacı; açıklama, eleştiri, tanıtım, bilgilendirme de olabilir. Ama genellikle eleştirel tutum ön plandadır.
  • Makaleler, yazıldıktan sonra bir araya getirilerek makale kitapları şeklinde yayımlanabilir.
  • Makale yazılırken açık, anlaşılabilir,sade ve ciddi bir dil kullanılır.
  • Makaleler öğretici yazılardır. Bu nedenle yazar tutarlı, tarafsız, bilimsel bir üslup kullanmalıdır.
makalenin özellikleri

Makale Türleri Nelerdir?

Makaleler seçilen konuya göre uzun ya da kısa olabilir. Makale her konuda yazılabilir. Makalenin yazılacağı konu güncel olabileceği gibi, felsefi, bilimsel, sanatsal da olabilir. Ancak edebî makale sanatla ilgili konuları işler. Makaleler özelliklerine ve amaçlarına göre temelde “edebi makale” ve “mesleki makale” olmak üzere iki grupta toplanabilir.

a. Edebî makale: Dil, edebiyat ve sanatla ilgili konuları işleyen makale türüdür.

b. Mesleki (Bilimsel) makale: Tıp, ekonomi, sosyoloji gibi bilimin ve bilime dayalı mesleklerin değişik dalları ile ilgili konulan işleyen makale türüdür.

Makale Örnekleri

Makale konusunda örnekler bulmak için dergipark.org.tr gibi web sitelerindeki içeriklere göz atabilirsiniz:

İşte sizlere bazı makale örnekleri:

Türk Edebiyatında Makale

Türk edebiyatında makale türünde ilk örnekleri Tanzimat döneminde görmeye başlarız. Yazılan ilk makale, Şinasi tarafından çıkarılan ve ilk özel gazete kabul edilen Tercüman-ı Ahval de (1860) yayımlanmıştır. Türk edebiyatındaki bu ilk makale Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi‘dir.

Namık Kemal, Ziya Paşa, Şemsettin Sami, Muallim Naci, Beşir Fuad gibi sanatçılar bu türün gelişmesini sağlamıştır. Servet-i Fünun döneminde ise makale türünde yazılan yazılar yaygınlaşmış, gelişmiş ve olgunlaşmıştır.

Türk edebiyatında makale türünde Hüseyin Cahit, Cenap Şahabettin, Fuat Köprülü, Nurettin Topçu gibi sanatçılar eser vermiştir.

Türk Edebiyatında (bazı) Makale Yazarları ve Eserleri

Yazar:Eser:
ŞinasiMukaddime
Namık KemalMes Prisons Muahezenamesi
Renan Müdafaanamesi
Ziya GökalpTürkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak
Cenap SahabettinEvrak-ı Eyyam
Nesr-i Harp
Nesr-i Sulh
Ali Canip YöntemMillî Edebiyat Meseleleri ve Cenap Beyle Münakaşalarımız
Yahya Kemal BeyatlıAziz İstanbul
Eğil Dağlar (makale – sohbet)
Yaşar Nabi NayırEdebiyatımızın Bugünkü Meseleleri (makale – inceleme)
Hasan Ali YücelPazartesi Konuşmaları
İyi Vatandaş İyi İnsan
Mehmet KaplanBüyük Türkiye Rüyası (makale – eleştiri)
Kültür ve Dil (makale I eleştiri)
Nesillerin Ruhu (makale – eleştiri)
Ahmet Hamdi TanpınarEdebiyat Üzerine Makaleler
Samiha AyverdiYusufçuk (makale ve konferansları)

close button