Merkez Bankası nedir? Merkez Bankası’nın özellikleri nelerdir?

Merkez Bankası Nedir? Merkez Bankası Kavramı

Merkez bankaları genellikle kâr amacı gütmeyen, ekonominin gelişmesi açısından para piyasası ve bankalara çeşitli şekillerde etki yapan kurumlardır. Para yaratan kurumların başında gelen ve her ülkenin finansal sistemi içinde faaliyet gösterenk kurumlararasında ilk sırada yer alan merkez bankaları, genel anlamda bankaların bankası olarak da tanımlanabilir. 

Merkez bankası adıyla anılmalarının nedeni ise para ve bankacılık işlerinde diğer bankaların merkezini oluşturmalarından, onları bir merkezden yönlendirmelerinden kaynaklandığı ileri sürülmektedir.

Merkez bankasının üstlendiği fonksiyonları tam olarak açıklığa kavuşturabilecek şekilde kısa bir tanımını yapmak oldukça güçtür. Ancak yine de merkez bankasının tanımı kendisine yüklenilen fonksiyonlara göre yapılabilir. Bu fonksiyonlar ise zamana, ihtiyaçlara ve ülkenin finansal sisteminin yapısal özelliklerine göre değişebilmektedir. Buna karşın, merkez bankasını, “temel görevi, ülkedeki para miktarını kontrol etmek olan kurum” şeklinde tanımlamak genel bir eğilimdir.

Bu bankalara atfedilen fonksiyonlar göz önüne alınarak bir tanımlama yapmak gerekirse merkez bankaları; ekonomilerde likidite derecesi çok yüksek olan kâğıt parayı yaratan, para ve bankacılık sisteminde aktif roller üstlenen finansal kuruluşlar olarak tanımlanabilir. 

Fonksiyonel anlamda yapılacak diğer bir tanımlama ise şöyledir: 

Merkez bankası; para basmak, para piyasasını denetlemek, altınve döviz rezervlerini düzenlemek ve yönetmek, fiyat istikrarını sağlamak gibi işlevleri yerine getirmek üzere devletin kurduğu ya da kurulmasına öncülük ettiği bir banka türüdür.


Merkez Bankası’nın Özellikleri Nelerdir?

Merkez Bankası’nın özellikleri:

  • Banknot çıkararak ekonominin para ve kredi ihtiyaçlarını karşılamak,
  • Finansal sistemin istikrarını sağlamak
  • Son kredi mercii olarak ekonominin kredi hacmini ayarlamak,
  • Devletin hazine işlerini ve mali danışmanlığını yapmak,
  • Bankaların kasa fazlalıklarını ve mevduat karşılıklarını korumak,
  • Bankalararası alacak ve borçların mahsubunu yapmak,
  • Para piyasalarında istikrarı sağlamak,
  • Ülkenin altın ve döviz rezervlerini korumak ve uluslararası ödemelerde
close button