Flash Sale! to get a free eCookbook with our top 25 recipes.

Mescidi Nebi’nin (Mescidi Nebevi) Toplumsal ve Eğitimsel İşlevleri Nelerdir?

İslam iki ana dönemden meydana gelerek nazil olmuştur. Bunlar Mekke dönemi ve Medine dönemi olarak bilinmektedir. Mekke dönemi kurucu dönem, Medine dönemi yapıcı dönem olarak yaşanmıştır. Medine dönemi, bir İslam devleti olma süreci olarak yaşanmıştır. İslam’ın geniş coğrafyalara yayıldığı görülmüştür.

Medine’de hicretten sonra yapılan Mescidi Nebi, Müslümanlar için sosyal ihtiyaçlar ve eğitim ihtiyaçları için bir merkez haline gelmiştir. Toplumsal sorunların halledilmesi, eğitim imkanlarının gerçekleştirilmesi bakımından mescitte önemli toplantıların ve uluslararası görüşmelerin yapılması söz konusu olarak tebliğ ve irşat çalışmaları devam etmektedir. İslam bürokrasi ve diplomasi kültürü böylece yerleşmeye başlamıştır.

mescidi nebi, mescidi nebevi
close button