Mıknatıs Nedir? Mıknatısın kullanım alanları nelerdir?

Mıknatıs Nedir?

Mıknatıs, Manyetik kutup özelliğine sahip, demir-nikel-kobalt gibi metalleri çekebilen fiziki maddeye “MIKNATIS” denir. “U” şeklinde bükülmüş bir metal parçasından meydana gelir. Bunun karşılıklı uçları manyetik çekme ve itme kuvvetlerinin merkezidir. İki uca, mıknatısın iki kutbu da denir.

Mıknatısın Kullanım Alanları:

 1. Feldspat temizleme ( Mika ve oksitli mineral ayrımı. )
 2. Kil temizleme ( Demirli minerallerin ayrımı. )
 3. Kil temizleme ( Demirli minerallerin ayrımı. )
 4. Cam kumu temizleme ( Demir minerallerinin ayrımı. )
 5. Yüksek kaliteli kuvars temizleme
 6. Manyezit zenginleştirme ( Serpatin ve demirli bileşiklerin ayrımı )
 7. Artıklardan metal kazanımı
 8. Sahil ve Mineral kumlarının değerlendirilmesi ( İlmenit ve manyetik mineral ayrımı )
 9. Kireç taşı ve dolamit temizleme
 10. Döküm kumlarının temizlenmesi
 11. Refrakter kalsine malzemelerinin temizlenmesi ( Tenör yükseltme )
 12. Bor zenginleştirme ( Demirli içerikler, kil, arsenik ve mika uzaklaştırılması )
 13. Kromit zenginleştirme
 14. Boksit (Tenör yükseltme)
 15. Magnetik zenginleştirme
 16. Atıklardan metal ayrımı
 17. Ahşap, plastik, gıda v.b. sektörlerde istenmeyen metallerin ayrılmasında
 18. Sıvılar içindeki demir bileşiklerinin ayrılmasında
 19. Ağır ortamlarda oluşturulan ağır ortamın geri kazanılmasında
 20. Dökümden gelen metalin ayrımında
 21. Seramik ve Cam sektöründe hammadde ve ara ürünlerde demir ve bileşiklerinin ayrılmasında
 22. Öğütülmüş endüstriyel hammaddelerin ve gıda ürünlerinin prosess sırasında demir kirliliklerinin ayrımında kullanılır.
 23. Yüksek alan şiddetli magnetik çubuklar, seramik, cam, gıda, plastik, madeni yağ, boyalar, kuru ve sıvı ortamlarda demir ve diğer magnetik metallerin tutulmasını sağlar.
close button