Mondros Ateşkes Mütarekesi’nin başlıca maddeleri nelerdir?

Mondros Ateşkes Mütarekesi’nin başlıca maddeleri nelerdir? Mondros ateşkes antlaşmasının 7. ve 24. maddeleri nelerdir ve önemi nedir?

Mondros Ateşkes Anlaşmasının Başlıca Maddeleri:

1. Çanakkale ve İstanbul Boğazları açılacak,Karadeniz’e serbestçe geçis sağla-nacak ve bu yerlerdeki istihkamlar itilaf devletleri tarafından işgal edilecek.

2. Osmanlı ordusu terhis edilecek,orduya ait silah,cephaneler,itilaf devletleri tarafından denetim altına alınacak.

3. Sahil koruma için kullanılacak küçük gemiler hariç,Osmanlı donanması,itilaf devletlerinin belirlediği limanlarda gözaltında tutulacak.

4. İtilaf devletleri,güvenliklerini tehdit edecek bir durumda,istedikleri herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecekler.(madde 7)

5. Hükümet yazışmaları hariç bütün haberleşme,itilaf devletleri tarafından kontrol edilecek,Toros Tünelleri işgal edilecek.

6. İtilaf devletleri,Osmanlı demiryolları ve ticaret gemilerinden yararlanabileceklerdi.

7. Hicaz,Yemen,Suriye,Irak,Trablusgarp ve Bingazi’deki Osmanlı birlikleri,en yakın itilaf devletlerine teslim olacak.

8. Doğu Anadolu’daki 6 vilayette bir karışıklık çıkması halinde,itilaf devletleri,bu vilayetlerden herhangi bir kısmını işgal edebilecekler.


Mondros Antlaşması’nda geçen 7. ve 24. maddenin önemi nedir?

Mondros Ateşkes Antlaşmasının 7.maddesi: İtilaf devletleri kendi güvenliklerini tehdit edecek herhangi bir durum ortaya çıkarsa istedikleri stratejik bir bölgeyi işgal edebilecektir. (Buna göre İtilaf devletleri istedikleri her yeri işgal edebileceklerdi.Bu madde ile yapacakları işgallere hukuki bir dayanak sağlamışlardır.)

Mondros Ateşkes Antlaşmasının 24.maddesi: Doğudaki altı ilde(Vilayeti Sitede) bir karışıklık çıkarsa İtilaf devletleri bu illeri(Erzurum Van Bitlis Sivas Elazığ Diyarbakır) işgal edebilecektir.

close button