Münazara Nedir? Münazaranın özellikleri nelerdir?

Münazara Nedir?

Münazara, Birer cümle halinde ifade edilen bir tezle antitezin, iki grup arasında bir hakem heyeti (jüri) huzurunda tartışıldığı konuşmalara münazara denir.

Tartışmalarda yarışma kaygısı olmadığı halde, münazaralar birer fikir ve söz yarışmasıdır. Tartışmalar için geçerli olan kurallar, münazaralar için de geçerlidir. Bir başkan yönetiminde, jüri önünde yapılan münazarada gruplardaki konuşmacı sayısı 1 ile 4 arasında değişebilir.

Her grup kendi grup sözcüsünü (veya başkanını) önceden belirler. Münazaranın uygulanış şekilleri arasında küçük farklılıklar olmakla birlikte grup sözcüleri sırasıyla gruptaki arkadaşları tanıtırlar ve konuyu hangi yönlerden ele alacaklarını belirtirler. Daha sonra grup üyeleri konuşmalarını yapar. Son olarak kendilerine değerlendirme yapmak için verilen 10–15 dakikalık görüşme süresinin ardından grup sözcüleri savunmalarını yaparak münazarayı bitirirler.


Münazaranın özellikleri:

Münazaranın özellikleri:

  1. Savunulan düşünceyi karşı tarafa ikna ettirmek gerekir.
  2. Sorunla ilgili çözüm önerileri hazırlanmalıdır.
  3. Belirlenen konunun dışına çıkmadan tartışma devam etmelidir.
  4. Konuşmacılar kısa ve öz konuşmalıdır.
  5. Bir konu hakkında tez sunulurken veya çürütülürken daha önce kullanılan örnekler tekrar edilmemelidir.
  6. Konu kişiselleştirilmemelidir.
  7. Bir konuşmacı üst üste söz almamalı, sırasını beklemelidir. Münazara kişisel diyaloğa dönüştürülmemelidir.
  8. Çıkan sonuçlar, hoşgorülü bir şekilde değerlendirilmeli ve herkes son durumu kabullenmelidir.
  9. Belirlenen zaman sınırının dışına çıkmadan sonlandırılmalıdır.
  10. Konu günlük hayatta tartışma konusu olan ve iki karşıt görüşü barındıran bir konu olmalıdır.
close button