Mutasyon Nedir? Modifikasyon nedir? Mutasyon ve Modifikasyona örnekler

Mutasyon Nedir? Çeşitleri ve Sebepleri Nelerdir? Modifikasyon nedir? Çeşitleri ve Sebepleri Nelerdir? Mutasyon ve Modifikasyona örnekler veriniz.

Mutasyon Nedir?

Mutasyon, bireyde canlı hücresinin çekirdeğinde bulunan ve kalıtsal özelliklerinin ortaya çıkmasını sağlayan DNA molekülünün; radyasyon, X ışını,ultraviyole, ani sıcaklık değişimleri ve kimyasallar sonucunda bozulmaya uğramasıdır.

Aslına Mutasyon; Bir astronomi ve biyoloji deyimidir.

Mutasyon Astronomide, yerin ekvator şişkinliği üzerine ay kütlesinin yaptığı çekme etkisiyle, yer ekseninin 18 2/3 yılda bir, bir elipsel koni çizmek üzere doğrultusunu sürekli şekilde değiştirmesi olayını gösterir.

Mutasyon Biyolojide ise bazı hayvan ve bitkilerin atalarından farklı yavrular vermesidir. Canlıların karakterlerini nesilden nesile aktaran genetik materyalde, yani kromozom veya genlerde meydana gelen ve kalıcı olabilen ani değişiklerdir.

Canlının vücut hücrelerinde gerçekleşen mutasyonlar sadece o canlıyı etkilerken, üreme hücrelerindeki mutasyonlar gelecek nesillere de aktarılmaktadır.


Mutasyona Neden Olan Etkenler:
x Işınları (radyasyon), Ultraviole Işınlar, Zararlı kimyasallar, Sigara, Hava kirliliği, Çok fazla hazır gıdalarla beslenme, Kapanmayan yaralar, Ph (asit-baz) dengesindeki anormallikler.

Mutasyon Örnekleri:

 • Van kedilerinin farklı göz renginde olmaları
 • Dört boynuzlu keçi doğması
 • Bir elde 6 parmak oluşması
 • Down sendromu
 • Kanser hastalığı

NOT: Mutasyona sahip bir organizma ise mutant olarak adlandırılır.


Modifikasyon Nedir?

Modifikasyon, Çevre etkileriyle canlıların fenotiplerinde meydana gelen değişikliklerdir. Çevre etkisiyle vücut hücrelerinde görülen ve kalıtsal olmayan değişikliklere modifikasyon denir.

Değişme vücut hücrelerinde olduğu için kesinlikle yavru canlıya geçmez yani kalıtsal değildir. Ortam sıcaklığı, ışık, nem oranı ve beslenme modifikasyona neden olan etkenlerdir.

Bundan dol ayı ortam koşulları eski haline dönünce Canlı, ya eski haline döner veya oluşan karakter oğul döllere aktarılmaz. bu olaya modifikasyon denir.

Modifikasyona Örnek;

Arı kovanında döllenmiş yumurtalardan oluşan larvalar arı sütü ile beslenirse kraliçe arı, Bal özü ile beslenirse işçi arılar gelişir. Çuha çiçeği 30-35 derecede yetiştirilirse beyaz renkli olur, 15-20 derecede yetiştirilirse kırmızı renkli olur.

Canlının kalıtıma bağlı olmaksızın çevrenin etkisiyle ort aya çıkan özellikleride vardır. Çevrenin etkisi ortadan kalktığında veya değiştiğinde canlıdaki değişikliğinde ortadan kalktıgı görülür. Güneşin etkisiyle derinin esmerleşmesi, yapılan spor nedeniyle kasların gelişmesi buna örnek gösterilebilinir.

mutasyon nedir

Modifikasyona Örnekler:

(Çevre Şartlarının Canlı Özelliklerindeki Değişmelere Etkisi İle İlgili Örnekler):

 1. Spor yapan insanların, demircinin kaslarının gelişmesi. (Modifikasyon kalıtsal olsaydı bunların çocukları da güçlü kaslara sahip olurdu).
 2. Trafik kazalarında insanların sakatlanması. (Modifikasyon kalıtsal olsaydı bunların çocukları da sakat doğardı).
 3. Aynı özellikteki yeni doğmuş iki kedi yavrusundan iyi besleneni iyi gelişir, beslenmeyen kedi cılız kalır, gelişemez.
 4. Aynı özellikteki (genotipteki) iki bitkiden ışıklı ortamda bulunan iyi gelişir, karanlık ortamda bulunan az gelişir veya ölür.
 5. Güneş etkisiyle tenin bronzlaşması (kışın bronzlaşmanın ortadan kalkması). (Modifikasyon kalıtsal olsaydı çocukları da bronz tenli olurdu).
 6. Bitkilerin ışıklı ortamda klorofil oluşturması, karanlık ortamda oluşturamaması.
 7. Bir kovandaki arı larvalarından (dişi arılardan) hepsi aynı özelliktedir. Bu arı larvalarından arı sütü ve bal ile beslenenler kraliçe arı, polenle beslenenler işçi arı olur.
 8. Aynı genotipe sahip tek yumurta ikizleri farklı ortamlarda büyütülürse kültür, iklim, beslenme şartları nedeniyle bu ikizlerin vücut özellikleri, zekâ ve kültür düzeyleri ile davranış ve kişilikleri farklı olur.
 9. Çuha bitkisi 25–35 derecelik sıcaklıkta beyaz çiçek, 15–25 0C lik sıcaklıkta kırmızı çiçek açar, çiçekleri kırmızı olur. (Beyaz ve kırmızı çiçeklerden elde edilen tohumların yarısı sıcak, yarısı soğuk serada yetiştirilirse, sıcak serada yetiştirilenler beyaz, soğuk serada yetiştirilenler kırmızı çiçek açar).
 10. Sirke sineğinin kanadı 16 0C lik sıcaklıkta düz, 25 0C lik sıcaklıkta kıvrık olur. (Kıvrık kanatlı sinek 16 0C de tutulursa kanadı düzleşir).
 11. Çekirgeler 16 0C lik sıcaklıkta benekli, 25 0C lik sıcaklıkta beneksiz olur.
 12. Nemli bölgelerde (yağmur ormanlarında) yetişen eğrelti otunun 2m uzunluğunda, kurak bölgelerde yaşayan eğrelti otunun 25–40 cm uzunluğunda olması.
 13. Karahindiba bitkisinin dağda yetişeninin kısa boylu ovada yetişeninin uzun boylu olması.
 14. Ortanca ve kartopu bitkisinin asitli toprakta yetişeninin kırmızı çiçek, bazik toprakta yetişeninin mavi çiçek açması.
 15. Himalaya tavşanlarının ayak, burun, kulak ve kuyrukları siyah, gövdesi beyaz renklidir. Tavşanlarda tüylerin beyaz renkli olmasını sağlayan enzimler vardır ve enzimler sıcak ortamda daha hızlı ve iyi çalışırlar. Tavşanların vücudunda soğuk olan kısımlarda bulunan enzimler beyaz tüy oluşturamazlar.
  Himalaya tavşanının sırtındaki beyaz tüyler tıraşlanıp buraya buz torbası bağlanırsa bu bölgede siyah tüyün çıktığı, kulak veya kuyruğundaki siyah tüyler tıraşlanıp buralar yünlü kumaşa sarılarak sıcak tutulursa bu bölgede beyaz tüyün çıktığı görülür.
 16. Müslümanların çocukları sünnet olur. Sünnetli olan kişilerin çocukları sünnetsiz doğar.
close button