Mutlak Monarşi Nedir?

Mutlak Monarşi Nedir? Mutlak Monarşi Ne Demek? Mutlak Monarşinin kurucusu kimdir? Mutlak Monarşi Hakkında Bilgi

Mutlak Monarşi Nedir?

Mutlak Monarşi, devleti tek bir kişinin hiçbir sınırlamaya bağımlı kalmadan yönettiği (rejim) türüdür. Merkezi krallık anlamına da gelmektedir. 

Mutlak Monarşi, Avrupa’da beyliklerin yıkılmasıyla ortaya çıkmış ve güçlenmiştir. 

Mutlak Monarşinin kurucusu Babil Kralı Hammurabi’dir.  
Osmanlı İmparatorluğu Mutlak Monarşi ile yönetilmiştir. Fakat İmparatorluğun son dönemlerine Meşruti Monarşiye geçilmiştir.

close button