Flash Sale! to get a free eCookbook with our top 25 recipes.

Müzik aletleri isimleri

Müzik aletleri isimleri nelerdir? 

Müzik aletleri isimleri Müzik aletleri isimleri Türkçe 

Ses Verme Şekillerine Göre Müzik Aletleri Çeşitleri

Telli Müzik Aletleri (Telli Çalgılar):  Üzerindeki Tellerin titreşmesiyle çeşitli şiddetlerde , yüksekliklerde ve niteliklerde sesler meydana gelir. Teller ince ve/veya kalın olurlar. Belli başlı telli sazlar: Mandolin, gitar, bağlama, keman, ud, kanun, viyolonsel ve arptır. Piyanonun içinde de teller vardır. Küçük tokmakların tellere vuruşuyla sesler meydana gelir.

Vurmalı Müzik Aletleri (Vurmalı Çalgılar): Bu sazlardaki gerilmiş derilere ya da ince madeni levhalara el ya da baget adı verilen yardımcı ekipmanla vurularak titreşimler meydana getirilir. Belli başlı vurmalı çalgılar: Davul, zil, trampet, tef, üçgen ve darbukadır.

Nefesli (Üflemeli) Müzik Aletleri: Üflemeye dayalı müzik aletleridir. Bu müzik aletleri, içindeki havanın dudaklar tarafından titretilmesinden yararlanılarak yapılmışlardır. Üstlerindeki delikler çeşitli özelliklerde sesler çıkmasına yol açar. Belli başlı nefesli sazlar: Kaval, flüt, zurna, ney, klarnet, saksafon, gayda, obua ve trompettir.


Çalınış Şekillerine Göre Müzik Aletleri

 • Telli çalgılar
 • Yaylı çalgılar
 • Tuşlu çalgılar
 • Vurmalı çalgılar
 • Nefesli çalgılar

MÜZİK ALETLERİ VE İSİMLERİ

 • AKORDİYON
akordiyon

 • BAĞLAMA 
bağlama

 • BATERİ
bateri

 • ÇELLO 
çello

 • DARBUKA 
darbuka

 • DAVUL
davul

 • FLÜT 
flüt

 • GİTAR 
gitar

 • HARP
harp

 • KASTANYET 
kastanyet

 • KAVAL 
kaval

 • KEMAN
keman

 • KLARNET 
klarnet

 • KORNO 
korno

 • KSİLOFON
ksilofon

 • MANDOLİN 
mandolin

 • MARAKAS 
marakas

 • MELODİKA
melodika

 • MIZIKA
mızıka

 • ORG 
org

 • PİYANO
piyano

 • SAKSAFON 
saksofon

 • TEF 
tef

 • TROMBON
trombon

 • TROMBET 
trompet

 • TULUM 
tulum

 • UD
ud

 • ZURNA
zurna
close button