Müzik aletleri isimleri

Müzik aletleri isimleri nelerdir? 

Müzik aletleri isimleri Müzik aletleri isimleri Türkçe 

Ses Verme Şekillerine Göre Müzik Aletleri Çeşitleri

Telli Müzik Aletleri (Telli Çalgılar):  Üzerindeki Tellerin titreşmesiyle çeşitli şiddetlerde , yüksekliklerde ve niteliklerde sesler meydana gelir. Teller ince ve/veya kalın olurlar. Belli başlı telli sazlar: Mandolin, gitar, bağlama, keman, ud, kanun, viyolonsel ve arptır. Piyanonun içinde de teller vardır. Küçük tokmakların tellere vuruşuyla sesler meydana gelir.

Vurmalı Müzik Aletleri (Vurmalı Çalgılar): Bu sazlardaki gerilmiş derilere ya da ince madeni levhalara el ya da baget adı verilen yardımcı ekipmanla vurularak titreşimler meydana getirilir. Belli başlı vurmalı çalgılar: Davul, zil, trampet, tef, üçgen ve darbukadır.

Nefesli (Üflemeli) Müzik Aletleri: Üflemeye dayalı müzik aletleridir. Bu müzik aletleri, içindeki havanın dudaklar tarafından titretilmesinden yararlanılarak yapılmışlardır. Üstlerindeki delikler çeşitli özelliklerde sesler çıkmasına yol açar. Belli başlı nefesli sazlar: Kaval, flüt, zurna, ney, klarnet, saksafon, gayda, obua ve trompettir.


Çalınış Şekillerine Göre Müzik Aletleri

 • Telli çalgılar
 • Yaylı çalgılar
 • Tuşlu çalgılar
 • Vurmalı çalgılar
 • Nefesli çalgılar

MÜZİK ALETLERİ VE İSİMLERİ

 • AKORDİYON
akordiyon

 • BAĞLAMA 
bağlama

 • BATERİ
bateri

 • ÇELLO 
çello

 • DARBUKA 
darbuka

 • DAVUL
davul

 • FLÜT 
flüt

 • GİTAR 
gitar

 • HARP
harp

 • KASTANYET 
kastanyet

 • KAVAL 
kaval

 • KEMAN
keman

 • KLARNET 
klarnet

 • KORNO 
korno

 • KSİLOFON
ksilofon

 • MANDOLİN 
mandolin

 • MARAKAS 
marakas

 • MELODİKA
melodika

 • MIZIKA
mızıka

 • ORG 
org

 • PİYANO
piyano

 • SAKSAFON 
saksofon

 • TEF 
tef

 • TROMBON
trombon

 • TROMBET 
trompet

 • TULUM 
tulum

 • UD
ud

 • ZURNA
zurna
close button