Negatif olmayan en küçük tam sayı kaçtır?

Negatif olmayan en küçük tam sayı, her ne kadar “+1” gibi düşünülse de “0” olduğu unutulmamalıdır. Çünkü “0” (sıfır) Nötr bir sayıdır.

0 (sıfır) Pozitif veya negatif bir sayı değildir.

Sayı doğrusu üzerinde 0 (sıfır)’ın solunda kalan kısım negatif tan sayılar, sıfırın sağında kalan kısım ise pozitif tam sayılar olarak isimlendirilir.

Negatif Tam Sayılar: {…..,-5,-4,-3,-2,-1}

Pozitif Tam Sayılar: {+1,+2,+3,+4,+5,…..}

Tüm bu sayılar da Tam Sayılar kümesini oluşturur.

tam sayılar doğrusu
close button