Niğbolu Savaşı Nedir? Niğbolu Savaşı Sebep ve Sonuçları Nelerdir?

Niğbolu Savaşı (1396) Nedir? 

Niğbolu Savaşı‘ndan sonra Mısırda’ki Abbasi halifesi tarafından Yıldırım Beyazıt Han’a “Sultan-ı İklim-i Rum” ünvanını verdi.

Niğbolu Savaşı, 25 Eylül 1396’da Osmanlı ordusunun Macaristan, Kutsal Roma-Cermen İmparatorluğu, Fransa, Eflak, Lehistan, İngiltere Krallığı, İskoçya Krallığı, Eski İsviçre Konfederasyonu, Venedik Cumhuriyeti, Genova Cumhuriyeti, St. Jean Şövelyeleri askerlerinden oluşmuş bir Haçlı Ordusu’yla Tuna Nehri üzerinde bulunan Niğbolu kalesi yakınlarında yaptığı ve Osmanlı zaferiyle sonuçlanmış bir savaştır. 
Bu savaş aynı zamanda Niğbolu Haçlı Seferi (Crusade of Nicopolis) diye de anılmakta olup Ortaçağın sonuncu büyük Haçlı Seferi olarak da nitelendirilmektedir. Bazı kaynaklarda savaşın tarihi 28 Eylül olarak verilmiştir.


Niğbolu Savaşı Sebep ve Sonuçları

Niğbolu Savaşı’nın Nedenleri (Sebepleri):

 1. Osmanlı’nın Macaristan’a kadar ulaşması, 
 2. Osmanlı’nın tuna nehrine kadar ilerlemesi, 
 3. Türkler’in Balkanlardan atılmak istenmesi, 
 4. Papa’nın ve Macar Kralı Sigismund’un Hristiyan alemini kışkırtması.

Niğbolu Savaşı’nın Sonuçları:
Bugüne kadar kurulmuş en büyük Haçlı ordularından biri ezici bir üstünlükle mağlup edildi.

 1. Osmanlı’nın Avrupa üzerindeki hakimiyeti arttı, 
 2. Bulgar Krallığı tamamen sona erdi, 
 3. Eflak (Romanya), Boğdan (Moldova) Osmanlı Komutanlığına girdi, 
 4. Macarlar etkisiz hale getirildi, 
 5. Mısırda’ki Abbasi halifesi tarafından Yıldırım Beyazıt Han’a “Sultan-ı İklim-i Rum” ünvanını verildi. 
 6. Türkler’in İslam Dünyasındaki önemi arttı. 
 7. Yıldırım Beyazıt Han Türk Birliğini sağlamak için Anadolu’ya yöneldi.

Sutani İklimi RumNiğbolu Savaşı‘ndan sonra Mısırdaki Abbasi Halifesi’nin Yıldırım Beyazıt Han‘a verdiği unvandır.

niğbolu savaşı
close button