Nüfus sayımı ilk kez hangi padişah döneminde yapılmıştır?

Osmanlı Devleti’nde ilk nüfusayımı “1831 yılında II.Mahmut döneminde” yapılmıştır.

İlk Nüfus Sayımının Sebepleri:

II.Mahmut 1826 yılında Yeniçeri Ocağı’nı kaldırmıştı ve onun yerine müslüman çocuklardan oluşan Asakir-i Mansure-i Muhammediye adlı bir ordu kurmuştu. Bu orduya kaç asker alınacağını öğrenmek için nüfus sayımı emrini verdi.

Bu nüfus sayımının nedenlerinden biri de halktan alınacak vergileri hesaplamaktı.

Asker sayıları artınca II.Mahmut’u asıl etkileyen kafasının karışmasıydı.
Ve o zamanlarda savaş yapmayı düşündükleri için kaç asker götüreceğine karar veremiyordu.

close button