Organ ve Doku Arasındaki Fark Nedir?

Organ Nedir?

Organ, Aynı görevi gerçekleştirmek için birleşmiş doku topluluğuyla meydana gelir ve vücudun sınırları belirlenmiş bir bölümüdür.


Doku Nedir?

Doku, Birbirleriyle aynı göreve ve benzer yapıya sahip hücrelerin bir araya gelmesiyle oluşur ve bunun sonucunda organlar oluşur.


Organın Dokudan Farkı Nedir?

Organ ve Doku Arasındaki Fark, dokuların birleşerek organları oluşturmasıdır.

Bunun dışında Organ ve Doku Arasındaki Farkları şu şekilde sıralayabiliriz:

  •  Hücrelerin bir araya gelerek oluşturdukları dokular bitki, hayvan ve insanoğlunun organlarını oluştururlar. 
  •  Hücreler bir araya gelerek dokuları yaratır. – Yeni dokular bir araya gelerek vücudumuzdaki organları oluşturur. 
  •  Canlılarda organlar canlılık faaliyetlerinin devamlılığı için hayati öneme sahiptir. 
  •  Hücrelerin bir araya gelerek oluşturdukları topluluk dokudur. 
  •  Organ canlı vücudunda belirli bir görevi olan bölümüdür. 
  •  Organların oluşumunda dokular topluluğu gereklidir. 
  •  Bir araya gelen dokular organları oluşturarak canlıların yaşamsal faaliyetlerine devam etmelerini sağlamıştır.
  • Organların dokudan farkı, dokular birleşerek organları oluşturur. 
  •  Organlar dokulara göre çok daha büyüktür. – Dokular bir araya gelerek organları oluşturabilirler. 
  •  Dokular yapıcı olduklarından organların devamlılığı için gereklidir.

Organ ve Doku Arasındaki Fark Nedir?
close button