Osmanlı Avrupayı Nasıl Etkiledi? Osmanlı Avrupayı hangi alanlarda etkilemiştir?

Osmanlı’nın Avrupa’yı Etkilediği Konular

Osmanlı Avrupayı Nasıl Etkiledi? Osmanlı Avrupayı hangi alanlarda etkilemiştir?;

15.yüzyıldan itibaren Avrupa’da Türk müziğine, kumaşlarına, halılarına ve yaşam tarzına gösterilen ilgi giderek büyüdü. Osmanlı tekstil ürünleri, özellikle de ipekli kumaşlar, yalnız birer sanat eseri olarak değil, aynı zamanda dokunma şekilleriyle de Avrupalıları hayran bırakıyordu.

Türk kumaşları gibi Türk halıları da Avrupa’da çok beğeniliyordu. Kiliseleri, sarayları ve konakları süsleyen bu halılar Hollandalı ve İtalyan ressamların tablolarını bile süslemekteydi.

Türk elçilerin Avrupa başkentlerine gelmesi, bazı sahne eserlerine konu oluyordu. Örneğin; 1758 yılında III.Mustafa’nın tahta çıktığını bildirmek için Viyana’ya giden Türk Elçisi Ahmet Resmi Efendi içinde “Gönlü Yüce Türk” adlı bir bale hazırlanmıştı.

Osmanlı-Avrupa ilişkileri geliştikçe Türklerle ilgili konular, müzikli sahne oyunlarında giderek daha fazla yer almış ve bu gelişme 18.yüzyılda Avrupa’da Türk operası akımını ortaya çıkarmıştır. Bu akımın etkisiyle yazılan yüzün üzerindeki eser arasında en bilineni Mozart’ın Saraydan Kız Kaçırma adlı operasıdır. Osmanlı sarayını konu alan bu opera, Mozart’ın Türk kültürüne olan ilgisinin bir ürünüdür.


Osmanlı Devleti Avrupayı Nasıl Etkiledi?

  • Avrupa mehter müziğine hayran kalmış ve böylelikle müziğinden etkilenmiştir.
  • Avrupa, Osmanlı’nın giyim ve kuşamından etkilenmiştir.
  • Yemek kültüründen etkilenmiştir.
  • Hoşgörülü politikasından etkilenmiştir.
  • Denizcilik faaliyetinden etkilenmiştir.
  • Gravür sanatından etkilenmişlerdir.
  • Osmanlının gelişmiş eğitim sisteminden etkilenmiştir.
  • Osmanlının uyguladığı siyasetten etkilenmiştir.
close button