Osmanlı Devleti çeyiz yoluyla hangi beylikten toprak almıştır?

Osmanlı Devleti çeyiz yoluyla (evlilik yoluyla) Germiyanoğulları Beyliği’nden Kütahya, Emet, Tavşanlı çeyiz olarak aldı.

close button