Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda aldığı ilk yenilgi hangisidir? Ploşnik Bozgunu Nedir?

Osmanlı Devleti’nin Balkanlar’da aldığı ilk yenilgi 1386 yılında yapılan “Ploşnik Savaşı (Bozgunu)” sonucunda kaybettiği savaştır.


Ploşnik Savaşı (Bozgunu):

Balkanlar’da, Osmanlılar aleyhinde ittifak yapan Bosna Krallığı, Sırp Krallığı, Hırvat ve Arnavut prenslikleri, beklemediği bir zamanda Osmanlılara saldırmak için Karamanoğullarıyla da anlaşmışlardı.

1386 ya da 1387 yılında bugünkü Sırbistandaki Ploşnik kasabası yakınlarında Sırp Ordusu ile Osmanlı akıncıları arasında gerçekleşti. Sonuçta Osmanlı Ordusu bozguna uğradı. Bu savaş Osmanlı Devletinin Balkanlardaki ilk yenilgisi sayılır.


Sonuçları:
Osmanlı ordusunun bu ciddi bozgun sonrası ilerlemesi yavaşladı ve bu zafer Sırpları ve Boşnakları cesaretlendirdi.Sırplara desteğin artmasını sağladı.Cesaretlenen Sırpların Osmanlı’nın karşısına özellikle Boşnakların desteğini alıp 1389’da 1.Kosova Muharebesinde çıkmasının nedenlerinden biri oldu. 1389’da Sırplar bu zaferle Osmanlının karşısına özellikle Balkan devletlerinin desteği ile çok daha güçlü bir ordu ile çıktılar. Buna rağmen I. Kosova Muharebesi Osmanlı üstünlüğü ile bitti.

Bu yenilgi Hırvat, Leh, Macar ve bütün Balkan kral ve prenslerinin Osmanlılar aleyhine birleşmesini sağladı.

close button