Osmanlı İmparatorluğu ile Bizans İmparatorluğu arasında gerçekleşen ilk savaş hangisidir?

Osmanlı İmparatorluğu ile Bizans İmparatorluğu arasındaki ilk savaş 1302 yılında yapılan KOYUNHİSAR SAVAŞI (BAFEON SAVAŞI)’dır.
Osmanlı Beyliği’nin ve İmparatorluğu’nun kurucusu Osman Bey zamanında olmuştur.


Koyunhisar Savaşı’nın (Bafeon Savaşı) Sebep ve Sonuçları:

Sebep: Osman Bey’in Batıda genişleme siyasetini sürdürmesi ve İzmit’e yaklaşması hem Bizans İmparatoru’nu hem de Bursa Orhaneli **Tekfurlarını harekete geçirdi. Bu iki grup kendi aralarında anlaşarak Osmanlı Beyliği’ne savaş açtılar.

Tekfur: Tekfur, Bizans İmparatorluğu zamanında vali düzeyinde olan yöneticilerle Anadolu ve Rumeli’deki Hıristiyan beylerine verilen genel ad. Tekfur Ermeniceden alıntı bir sözcük olup Osmanlı Türkçesinde Hıristiyan hükümdarlara verilen bir sandır. Aslı Takavor, anlamı ise “taç taşıyan”dır.

Sonuç:
• Koyunhisar Savaşı’nı Osman Bey kazandı. Bursa 3 tarftan Osmanlı Toprakları ile çevrildi.
• İzmit yolu Türk’lere açıldı.

close button