Osmanlı’da Batılılaşma Öncelikle Hangi Alanda Başlamıştır?

Osmanlı’da İlk Batılılaşma Hareketleri

“Osmanlı’da Batılaşma öncelikle ASKERİ alanlarda başlamıştır.”

Gerilemeden kurtulmak için yapılan yenilikler önce askerî alanda görülür. Bu yolda ilk çabalar Hendesehane (1731)yi açan I. Mahmut’a dek gider. Hendesehane’de orduya fen öğrenimi yapmış elemanlar yetiştirilmeye başlanırsa da Bu kurum, yeniçerilerin muhalefeti yüzünden çok geçmeden kapanır. Daha sonra Padişah III. Mustafa, Osmanlı donanmasının Ruslarca yakılması üzerine denizcilikte yenilik yapmanın gerekliliğini anlar. Bu amaçla 1773’te Fransızların yardımıyla Mühendishane-i Bahr-i Hümayun’un kurulmasını sağlar.

Osmanlı'da İlk Batılılaşma Hareketleri
close button