Osmanlıda para bastıran ilk kişi kimdir? Osmanlıda ilk bakır parayı kim bastırdı? Osmanlıda ilk kağıt parayı kim bastırdı? Osmanlıda ilk altın ve gümüş parayı kim bastırdı?

– 1328’de Orhan Gazi, adına sikke (para) bastıran ilk Osmanlı Sultanı oldu.

– İlk bakır parayı Osmanbey bastırmıştır.

– İlk kağıt para Abdülmecit döneminde bastırılmıştır.

– İlk altın para Fatih Sultn Mehmed tarafından bastırılmıştır.

– İlk gümüş parayı ise Orhanbey bastırdı.