Osmanlı’ya katılan ilk beylik hangisidir?

Osmanlı’ya katılan ilk beylik hangisidir? Bu beyliğin Osmanlı’ya katılması ne gibi bir fayda sağlamıştır?

Osmanlı Devleti’ne katılan ilk beylik hangisidir?

Osmanlı Beyliği, artık Marmara Denizi’ne kadar gelmişti ve Marmara Denizi’ne egemen olmak istiyordu. Ancak bunun için bir donanmaya ihtiyaç vardı. Karesioğuları’nın donanması o zamanda çok güçlüydü.

Osmanlı, 1345 yılında Karesioğulların’da yaşanan iç karışıklıkları fırsat bildi ve bu beyliğin topraklarını ele geçirdi.

Osmanlı Devleti’ne katılan ilk beylik “Karesioğulları Beyliği”dir.

osmanlı devletine katılan ilk beylik

Karesioğulları’nın Osmanlı Beyliği’ne Katılmasının Önemi:

  • Osmanlı’ya katılan ilk beyliktir.
  • Osmanlı’nın ilk kez donanması olmuştur ve denizcilik faaliyetlerine
    başlamıştır.
  • Anadolu’da siyasi birliği sağlamaya yönelik ilk adım atılmış oldu.
  • Hacı İlbey, Ece Halil, Evrenos Gazi gibi ünlü komutanlar Osmanlı’nın
    hizmetine girmiş oldu.
  • Osmanlı’nın Rumeli’ye geçişi kolaylaştı.
close button