Peygamber Efendimizin Hicret İçin Medine’yi Seçmesinin Sebepleri Nelerdir?

Peygamber Efendimizin Hicret İçin Medine’yi Seçmesinin Sebepleri Nelerdir?  

Peygamber efendimiz Hz.Muhammed’e (a.s) Mekke’de yaşarken peygamberlik görevi verilmiştir. Mekke topraklarında ilk olarak ailesine İSLAM dinini tebliğ etmiştir. Kendine ilk iman eden kişiler Hazreti Hatice (r.anha)Hazreti Ali (r..a). ve Hazreti Ebubekir (r.a.) olmuştur. Tebliğlerini ilk olarak gizliden insanlara anlatmış daha sonra açıktan yapmaya başlayınca Mekkelilerin öfkesine maruz kalmıştır.

Peygamber efendimiz, Mekkeli müşriklerin eziyetlerine dayanamayan Müslümanlar için hicret etmenin en iyi yol olduğuna karar vermiştir. Bu nedenle Mekke’ye en yakın yerleşim yeri olan Yesrib’e yani Medine’ye ulaklar göndermiştir. Giden sahabiler orada barışı tesis ettikten sonra Müslümanlar Mekke’den Medine’ye hicret etmiştir. Herkes hicret edince Peygamber a.s. da hicretini tamamlayarak Medine’ye gitmiştir.

Peygamber Efendimizin Hicret İçin Medine’yi Seçmesinin Sebepleri:

  • Medine’nin Mekke’ye yakın olması,
  • Medine’dekin insanların müslümanlığı benimsemesi
  • Medine’de müslümanların sayısının artması
  • Medine’nin ticaret yolları üzerindeki stratejik önemi
  • Medineliler ile daha önce Akabe biatlarının yapılmış olması

Peygamber efendimizin hicret i̇çin medineyi seçmesinin sebepleri

close button