Pi Sayısı Nedir? Pi Sayısı Nerelerde Kullanılır?

Pi Sayısı Nedir?

Pi sayısı, yunanca çevre kelimesinden gelmektedir. Sembolünü yunan alfabesinde yer alan sözcükten almaktadır. Pi sayısı Arşimet sabiti ve Ludolph sayısı olarak da adlandırılmaktadır.

Genel olarak çok şey ifade etmese de çok geniş alanlarda kullanılmaktadır. Oran özelliği taşıyan pi sayısı 3.14 olarak kabul edilmiştir. Hatta 14 Mart dünya pi sayısı olarak kabul edilmektedir.

Pi Sayısı Nedir, Pi Sayısı Nerelerde Kullanılır, Pi Sayısı Nasıl Ortaya Çıktı

Pi Sayısı Nerelerde Kullanılır? Pi Sayısı Ne işe yarar?

Pi Sayısı Nerelerde Kullanılır, Pi Sayısı Kullanım Alanları:

Pi sayısının en önemli kullanım alanı, bir dairenin ya da çemberin ya da bunlara benzer üç boyutlu geometrik şekillerin çevreleri, alanları ya da hacimlerinin hesaplanmasıdır.

Ayrıca açısal hız hesaplamalarında ve frekansların dalga boylarının hesaplanmasında da pi sayısı kullanılmaktadır.

Otomobil lastiklerinin çap hesabında, inşaat kolonlarının çaplarının hesaplanmasında, elektrik biliminde endüktif reaktans, kapasitif reaktans ve empedans hesaplamalarında yine pi sayısı kullanılmaktadır.

Ayrıca yay sarkaçlarının (esneklik) ve basit sarkaçların (salınım) periyot hesabında pi sayısı kullanılmaktadır.

Kısacası elektrik, inşaat, makine, mukavemet gibi disiplinlerde pi sayısı vazgeçilmezdir.


Pi Sayısı Nasıl Ortaya Çıktı?

Arşimet pi sayısını 3.1/7 ve 3.10/71 değerleri arasında hesapladı. Tarihte Mısırlılar 3,1605 olarak, Babilliler 3.1/8, Batlamyus ise 3.14166 olarak pi sayısına değer biçti. İlk bilgisayarın kullanılması ile 2035 basamak olarak dahi hesaplanmıştır. Günümüzde ise milyonlarca basamağa kadar çıkabilmektedir. Ancak günümüz bilim ve teknoloji şartlarına rağmen net bir değer verilememiştir.

close button