Piri Mehmet Paşa Kimdir? Piri Mehmet Paşanın Eserleri nelerdir?

Piri Mehmet Paşa Kimdir?

Türk devlet, din ve ilim adamı Piri Mehmet Paşa, Cemalettin Akarsayi’nin soyundan gelen ilim insanlarındandır. Amasya’da medrese eğitimi alarak çeşitli illerde kadılık görevinde bulunmuştur. İlmiye sınıfının üyesi olduğu dönemde ayrılarak hazine defterdarlığına getirildi. Baş defterdar olarak Çaldıran Savaşına katılır ardından üçüncü vezirliğe getirilir. İstanbul muhafızlığı yapar, sadrazamlığa terfi ettirilir. Kanuni Sultan Süleyman’ın tahta çıkması ile yerini korur. Belgrad ve Rodos seferlerinde önemli rol üstlendi. Mısırlılardan rüşvet alma gerekçesi gösterilerek görevinden alınır. Silivri’deki çiftliğinde yaşamını sürdürerek 1532 yılında vefat etmiştir.


Piri Mehmet Paşa’nın Eserleri:

Pîrî Mehmed Paşa birçok hayır eseri yaptırmıştır. İstanbul’da Haliç’de Halıcıoğlu ile Hasköy arasında kendi adını taşıyan bir semt bulunmaktadır. Bu semtte yaptırdığı mescit ve hamamı bulunur.

Yine İstanbul’da Zeyrek semtinde Halvetî Tekkesi, Soğükkuyu Camii ve Medresesi, Mercan’da Terlikçiler Mescidi, Molla Gürânî Camii civarında Körüklü Tekkesi olarak anılan Halvetî Zaviyesi ve Camcı Ali semtinde bir sibyân mektebi vardır. Emekli olup vefat ettiği Silivri’de cami, imaret, mektep ve medreseden oluşan bir külliyesi vardır, türbesi de buradadır. Osmanlı ülkesinin birçok yerinde de hayır eserleri bulunur.

Bunlar arasında Belgrad’da bir imaret, Konya’da bir mescit, imaret ve tekke, Aksaray’da bir mektep, Gülek Kalesi yakınlarındaki zaviye ve ribât sayılabilir. Bu kadar çok dağınık hayır eserlerinin günlük finansmanı için, Anadolu ve Rumeli’de bircok arazı ve emlak vakıfları bulunmaktadır.

Piri Mehmet Paşa hayatı
close button