Prokaryot ve Ökaryot Hücre Nedir? Prokaryot ve Ökaryot Hücrelerin Özellikleri Nelerdir?

Prokaryot Hücre Nedir?

Prokaryot Hücre, çekirdeği zarla çevrili olan ve zarlı organelleri olmayan basit, ilkel yapılı hücrelere prokaryot hücre denir.

Prokaryot Hücrelerin Özellikleri:

 • Zarla çevrili organel yoktur.
 • Sadece ribozom organeli bulunur.
 • Hücre çeperleri bulunur.
 • Genetik materyal (DNA) sitoplazmaya dağılmış halde bulunur.
 • Hücreler dış ortamdan hücre zarı yoluyla ayrılır.
 • Genetik bilgi hücrenin nükleoid denen bölgesinde toplanır.
 • Bakteriler ve arkeler prokaryot hücre yapısına sahip canlılardır.
 • Prokaryotik hücrelerde DNA genellikle bir ya da daha fazla halkasal molekül şeklindedir.
Prokaryot Hücre, Prokaryot Hücre nedir, Prokaryot Hücre özellikleri

Ökaryot Hücre Nedir?

Ökaryot Hücre, etrafında zarla çevrili aynı zamanda belirgin bir çekirdeği ve zarlı organelleri olan hücrelere ökaryot hücreler adı verilir.

Ökaryot Hücrelerin Özellikleri:

 • Zarla çevrili organellere sahiptir.
 • Zarsız organellere de sahiptirler.
 • Ökaryot bir hücre, hücre zarı, sitoplazma ve çekirdek olmak üzere 3 kısımda incelenir.
 • Amip, öglena, paramesyum gibi tek hücreliler, mantarlar, bitkiler ve hayvanlar âlemlerinde incelenen canlılar ökaryot hücresel yapıya sahiptir.
 • Ökaryatik hücrelerde DNA çok sayıda proteinle bir araya gelerek kromozom denen karmaşık ve yoğun yapıları oluşturur.
ökaryot Hücre, ökaryot Hücre nedir, ökaryot Hücre özellikleri
close button