PXE boot (Preboot Execution Environment) nedir?

PXE (Preboot Execution Environment) Boot Nedir?

PXE (Preboot Execution Environment) Boot, Bilgisayar üzerinde herhangi bir depolama alanına (Hard disk, CD-DVD vb.) ihtiyaç duymadan Network kartının yardımı ile bilgisayarın ilk açılışını sağlayan ve yine network üzerinde depolanan (FTP, NFS, TFPT Server gibi.) işletim sistemi imajının kullanılarak ilgili işletim sistemi ile bilgisayarın çalışmasını sağlayan sistemdir.

Eskiden daha çok terminallerin (Thin PC: üzerinde herhangi bir depolama alanı olmayan aptal bilgisayar olarak tabir edilen) kullanıldığı dönemde. Terminalin işletim sisteminin yüklenmesi ve merkezi sunucu üzerinde bulunan yazılımların çalıştırılması amacı ile kullanılırdı. Halen benzer kullanım alanı bulunmasına rağmen günümüzde daha çok IT birimleri tarafından Client PC’lere büyük firmalarda işletim sisteminin uzaktan ilk otomatik yüklenilmesi gibi amaçlarla kullanılmaktadır.


PXE Boot Bileşenleri:

– PXE destekli Network Kartı:
PXE’ nin çalışabilmesi için öncelikle PXE desteği olan bir NIC gerekmekte ( günümüzde üretilen tüm NIC’lerde bu destek yerleşik olarak bulunmaktadır). PXE desteği asıl olarak NIC kartı üzerinde bulunan firmware içerisindeki yazılım yardımı ile NIC kartı DHCP sunucu üzerinden IP adresi alır ve açılış sırasında kullanılan imaj (WinPE vb.) dosyasını PC’nin hafızasına (RAM) network üzerinden yükler.

– DHCP Server:
Thin-PC’nin network iletişimini ve Preboot (ön yükleme imaj dosyasını WinPE) gereklilikleri sağlamak için IP adresi ve imaj dosyasının network üzerindeki erişim bilgilerini elde etmesi gerekir. Bu ihtiyaçlar DHCP server tarafından sağlanır.

– TFTP Server:
İmaj dosyası ve diğer dosyaları network üzerinde erişime açmak için gereklidir. TFTP Server yerine farklı network dosya paylaşım sistemleri de kullanılabilir. (NFS, FTP, http vb.)

pxe boot nedir

PXE İşleyiş Nasıldır?

Yukarıdaki şekilde özet olarak görüleceği üzere üzerinde herhangi bir depolama alanı olmayan veya ilk boot işlemi PXE olarak ayarlanan PC açıldığında NIC üzerindeki PXE Code ile ilk açılışını yapar ve network üzerinden DHCP server’a bağlanarak IP yapılandırma bilgilerini ve Preboot işlemi için gerekli olan imaj dosya adı ve network üzerindeki konum bilgilerini alır. Ardından PC ilgili dosyaları network kaynağından (NFS, TFTP, FTP, http server vb. ) PC’nin RAM’ine yükler ve açılış işlemini gerçekleştirir.

close button