Saf Madde Nedir? Saf Maddelerin Özellikleri Nelerdir?

Saf Madde Nedir? Saf Maddelerin Özellikleri Nelerdir? Saf Maddeler kaça ayrılır? Element ve Bileşik Nedir? Saf maddelere örnek

Saf Madde Nedir?

Saf Madde Nedir: Saf Madde, aynı tür atom ya da aynı tür moleküllerden oluşmuş, kendine has ayırt edici fiziksel ve kimyasal özellikleri bulunan ve fiziksel yollarla kendisinden başka maddelere ayrışmayan maddelere “saf madde” denir.


Saf maddelerin özellikleri:

 1. Saf Maddelerin yapısında tek cins atom vardır.
 2. Saftırlar.
 3. Fiziksel ve kimyasal yollarla kendisinden başka maddelere ayrışamazlar/bölünemezler.
 4. Belirli erime ve kaynama noktaları vardır.
 5. Aynı şartlarda öz kütleleri birbirinden farklı ve sabittir.
 6. Homojendirler.
 7. Belli koşullarda belli öz kütleye sahiptirler.

Saf maddelere örnekler:

 1. Su
 2. Oksijen
 3. Karbondioksit
 4. Atom
 5. Altın
 6. Bakır
 7. Demir
 8. Helyum
 9. Şeker
 10. Sodyum
 11. Oksijen
 12. Tuz
 13. Cam
 14. Altın
 15. Alüminyum

Saf maddeler, “Elementler ve Bileşikler” olmak üzere ikiye ayrılır.

saf madde

Element Nedir?

Elementler, aynı cins atomlardan meydana gelirler. Fiziksel ya da kimyasal yollarla bileşenlerine ayrılamazlar çünkü tek cins atom barındırırlar. Elementlerin kendilerine özgü belirli bir yoğunluk, erime ve kaynama noktaları vardır.

Elementler, Saf maddedirler. Homojendirler.

Elementlerin Özellikleri:

1) Homojen yapıda ve saf maddelerdir.
2) Elementlerin en küçük yapı taşları atomlardır.
3) Erime ve kaynama noktaları bellidir (bazı metaller hariç).
4) Öz kütleleri sabittir.
5) Fiziksel veya kimyasal yollarla ayrıştırılamazlar.


Bileşik Nedir?

Bileşik,İki veya ek olarak çok türdeki atomların belli oranlarda birleşerek oluşturdukları farklı özellikteki saf maddelerdir.

Bileşiklerin en küçük yapı birimi moleküldür. Kimyasal yollarla bileşenlerine ayrılabilirler çünkü en az iki atomdan meydana gelirler. Yoğunluk, erime ve kaynama noktaları bellidir.

Bileşikler, Saf maddediler ve homojendirler. Kendilerini oluşturan maddelerden farklı özellik gösterirler.

Bileşiklerin Özellikleri:

1) En küçük parçaları moleküllerdir.
2) Kimyasal yollarla dönüştürülürler.
3) Homojen ve saf maddelerdir.
4) Erime ve kaynama noktaları bellidir.
5) Bileşiği oluşturan elementlerin kütleleri arasında sabit bir oran vardır.
6) Bileşiği oluşturan elementler kendi özelliklerini kaybederler.

close button